Gå direkt till huvudinnehållet

Höftimpingement

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Mekanisk inklämning vid flexion och rotation i höftleden.
Förekomst:
Vanlig orsak till höftsmärtor, särskilt hos yngre personer.
Symtom:
Plötsliga, huggande smärtor, som med tiden kan gå över i mer ihållande smärtor, nedsatt rörlighet i höften och eventuellt tidig utveckling av höftledsartros.
Kliniska fynd:
Särskilda metoder för höftundersökning kan göra diagnosen mer sannolik. 
Diagnostik:
Slätröntgen kan användas för att påvisa trånga förhållanden. MRT eller CT kan användas i vissa fall.
Behandling:
I första hand fysioterapi. Kirurgi kan övervägas i vissa fall.
 1. Ochoa LM, Dawson L, Patzkowski JC et al. Radiographic prevalence of femoroacetabular impingement in a young population with hip complaints is high. Clin Orthop Relat Res. 2010 Oct;468(10):2710-4. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Hip Impingement: Identifying and Treating a Common Cause of Hip Pain. AAFP, 2009. (Hämtad 2016-08-19) www.aafp.org  
 3. Meyer DC, Beck M, Ellis T, Ganz R, Leunig M. Comparison of six radiographic projections to assess femoral head/neck asphericity. Clin Orthop Relat Res 2006; 445: 181-5. pmid:16456309 PubMed  
 4. Wenger DE, Kendell KR, Miner MR, Trousdale RT. Acetabular labral tears rarely occur in the absence of bony abnormalities. Clin Orthop Relat Res 2004; (426): 145-50. pmid:15346066 PubMed  
 5. Beaule PE, Zaragoza E, Motamedi K, et al. Three-dimensional computed tomography of the hip in the assessment of femoroacetabular impingement. J Orthop Res 2005; 23: 1286. pmid:15921872 PubMed  
 6. Bredella MA, Stoller DW. MR imaging of femoroacetabular impingement. Magn Reson Imaging Clin N Am 2005; 13: 653. pmid:16275574 PubMed  
 7. UpToDate (2016). Approach to hip and groin pain in the athlete and active adult. (Hämtad 2016-08-19) www.uptodate.com  
 8. Hoit G, Whelan DB, Dwyer T, Ajrawat P, Chahal J. Physiotherapy as an Initial Treatment Option for Femoroacetabular Impingement: A Systematic Review of the Literature and Meta-analysis of 5 Randomized Controlled Trials. Am J Sports Med. 2019 Nov 27. Epub ahead of print. PMID: 31774704. PubMed  
 9. Minkara AA, Westermann RW, Rosneck J, et al. Systematic Review and Meta-analysis of Outcomes After Hip Arthroscopy in Femoroacetabular Impingement. Am J Sports Med. 2018 Jan 1:363546517749475. (Review) PMID: 29373805 PubMed  
 10. Philippon M, Schenker M, Briggs K, Kuppersmith D. Femoroacetabular impingement in 45 professional athletes: associated pathologies and return to sport following arthroscopic decompression. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15: 908-14. pmid:17479250 PubMed  
 11. Larson CM, Giveans MR. Arthroscopic management of femoroacetabular impingement: early outcomes measures. Arthroscopy 2008; 24: 540-6. pmid:18442686 PubMed  
 12. Ilizaliturri VM Jr, Orozco-Rodriguez L, Acosta-Rodriguez E, Camacho-Galindo J. Arthroscopic treatment of cam-type femoroacetabular impingement: preliminary report at 2 years minimum follow-up. J Arthroplasty 2008; 23: 226-34. pmid:18280417 PubMed  
 13. Stähelin L, Stähelin T, Jolles BM, Herzog RF. Arthroscopic offset restoration in femoroacetabular cam impingement: accuracy and early clinical outcome. Arthroscopy 2008; 24: 51-7. pmid:18182202 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen, Stockholm
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo