Gå direkt till huvudinnehållet

Höftimpingement, FAIS

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Mekanisk inklämning vid flexion och rotation i höftleden.
Förekomst:
Vanlig orsak till höftsmärtor, framförallt hos yngre och träningsaktiva.
Symtom:
Rörelserelaterade smärtor i höft- och ljumskregionen med inskränkt rörlighet.
Kliniska fynd:
Positiva fynd vid höftundersökning med specifika impingementtest kan stärka diagnosen.
Diagnostik:
Slätröntgen med specialprojektion rekommenderas för att påvisa avvikande morfologi.
Behandling:
I första hand fysioterapi och aktivitetsmodfiering. Paracetamol och NSAID vid behov. Titthålskirurgi kan övervägas i vissa fall.
 1. Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Nötzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res. 2003;(417):112-120. PMID:14646708. PubMed  
 2. Zhou J, Melugin HP, Hale RF, et al. The Prevalence of Radiographic Findings of Structural Hip Deformities for Femoroacetabular Impingement in Patients With Hip Pain. Am J Sports Med. 2020;48(3):647-653. PMID:31922893. PubMed  
 3. van Klij P, Heerey J, Waarsing JH, Agricola R. The Prevalence of Cam and Pincer Morphology and Its Association With Development of Hip Osteoarthritis. J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48(4):230-238. PMID:29548271. PubMed  
 4. Grantham WJ, Philippon MJ. Etiology and Pathomechanics of Femoroacetabular Impingement published online ahead of print, 2019 Jul 5. Curr Rev Musculoskelet Med. 2019;12(3):253-259. PMID:31278564. PubMed  
 5. Lerebours F, Robertson W, Neri B, Schulz B, Youm T, Limpisvasti O. Prevalence of Cam-Type Morphology in Elite Ice Hockey Players. Am J Sports Med. 2016;44(4):1024-1030. PMID:26823452. PubMed  
 6. Griffin DR, Dickenson EJ, O'Donnell J, et al. The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome (FAI syndrome): an international consensus statement. Br J Sports Med. 2016;50(19):1169-1176. PMID:27629403. PubMed  
 7. Casartelli NC, Brunner R, Maffiuletti NA, et al. The FADIR test accuracy for screening cam and pincer morphology in youth ice hockey players. J Sci Med Sport. 2018;21(2):134-138. PMID:28669665. PubMed  
 8. Bagwell JJ, Bauer L, Gradoz M, Grindstaff TL. THE RELIABILITY OF FABER TEST HIP RANGE OF MOTION MEASUREMENTS. Int J Sports Phys Ther. 2016;11(7):1101-1105. PMID:27999724. PubMed  
 9. Hoit G, Whelan DB, Dwyer T, Ajrawat P, Chahal J. Physiotherapy as an Initial Treatment Option for Femoroacetabular Impingement: A Systematic Review of the Literature and Meta-analysis of 5 Randomized Controlled Trials. Am J Sports Med. 2019 Nov 27. Epub ahead of print. PMID: 31774704. PubMed  
 10. Minkara AA, Westermann RW, Rosneck J, et al. Systematic Review and Meta-analysis of Outcomes After Hip Arthroscopy in Femoroacetabular Impingement. Am J Sports Med. 2018 Jan 1:363546517749475. (Review) PMID: 29373805 PubMed  
 11. Lindman I, Öhlin A, Desai N, et al. Five-Year Outcomes After Arthroscopic Surgery for Femoroacetabular Impingement Syndrome in Elite Athletes. Am J Sports Med. 2020;48(6):1416-1422. PMID:32195598. PubMed  
 12. Akpinar B, Lin LJ, Bloom DA, Youm T. Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement: 1-Year Outcomes Predict 5-Year Outcomes. Am J Sports Med. 2021;49(1):104-111. PMID:33151747. PubMed  
 13. Lindman I, Abrahamsson J, Öhlin A, et al. Improvements After Arthroscopic Treatment for Femoroacetabular Impingement Syndrome in High-Level Ice Hockey Players: 2-Year Outcomes by Player Position. Orthop J Sports Med. 2021;9(3):2325967120981687. PMID:33796583. PubMed  
 14. Ishøi L, Thorborg K, Kraemer O, Hölmich P. Return to Sport and Performance After Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement in 18- to 30-Year-Old Athletes: A Cross-sectional Cohort Study of 189 Athletes. Am J Sports Med. 2018;46(11):2578-2587. PMID:30067071. PubMed  
 15. Snaebjörnsson T, Anari SS, Lindman I, et al. Most Elite Athletes Who Underwent Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement Syndrome Did Not Return to the Same Level of Sport, but the Majority Were Satisfied With the Outcome of Surgery. Arthrosc Sports Med Rehabil. 2022;4(3):e899-e906. Published 2022 Feb 13. PMID:35747664. PubMed  
 16. Lindman I, Löfskog M, Öhlin A, et al. Return to Sport for Professional and Subelite Ice Hockey Players After Arthroscopic Surgery for Femoroacetabular Impingement Syndrome. Orthop J Sports Med. 2022;10(5):23259671221089984. PMID:35571973. PubMed  
 17. Harris JD, McCormick FM, Abrams GD, et al. Complications and reoperations during and after hip arthroscopy: a systematic review of 92 studies and more than 6,000 patients. Arthroscopy. 2013;29(3):589-595. PMID:23544691. PubMed  
 18. Menge TJ, Briggs KK, Dornan GJ, McNamara SC, Philippon MJ. Survivorship and Outcomes 10 Years Following Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement: Labral Debridement Compared with Labral Repair published correction appears in J Bone Joint Surg Am. 2017 Aug 2;99(15):e86. J Bone Joint Surg Am. 2017;99(12):997-1004. PMID:28632588. PubMed  
 19. Mygind-Klavsen B, Lund B, Nielsen TG, et al. Danish Hip Arthroscopy Registry: predictors of outcome in patients with femoroacetabular impingement (FAI). Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019;27(10):3110-3120. PMID:29696319. PubMed  
 • Ida Lindman, med dr inom ortopedi, allmänläkare Säröledens Familjeläkare vårdcentral. I samråd med svensk höftartroskopisk konsensusgrupp.