Gå direkt till huvudinnehållet

Hamstringsskada

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Muskelskada på baksidan av låret.
Förekomst:
En av de vanligaste skadorna inom fotboll och sprintidrotter.
Symtom:
Smärta och/eller svaghet i muskulaturen uppstår vanligtvis snabbt på baksidan av låret och uppträder ofta i samband med en explosiv rörelse som exempelvis en spurt.
Kliniska fynd:
Isometrisk knäflexion kan utlösa smärta.
Diagnostik:
MR-undersökning ska alltid göras vid misstanke om proximal hamstringsruptur.
Behandling:
Initialt tryckförband och högläge för att minska blödning. Fysioterapi. Operation inom 3 veckor vid proximal hamstringsruptur.
 1. Ruiz HB. Hamstring injury. Medscape, last updated May 22, 2018 emedicine.medscape.com  
 2. Pombo M, Bradley JP. Proximal Hamstring Avulsion Injuries. Sports Health. 2009 May; 1(3): 261–264. PMID: 23015882 PubMed  
 3. Askling CM, Tengvar M, Saartok T, Thorstensson A. Proximal hamstring strains of stretching type in different sports: injury situations, clinical and magnetic resonance imaging characteristics, and return to sport. Am J Sports Med. 2008
 4. Engebretsen AH, Myklebust G, Holme I et al. Intrinsic risk factors for hamstring injuries among male soccer players: a prospective cohort study. Am J Sports Med. 2010 Jun;38(6):1147-53. PMID: 20335507 PubMed  
 5. Ekstrand J, Waldén M, Hägglund M. Hamstring injuries have increased by 4% annually in men's professional football, since 2001: a 13-year longitudinal analysis of the UEFA Elite Club injury study. Br J Sports Med. 2016 Jun. 50 (12):731-7.
 6. Sarimo J, Lempainen L, Mattila K, Orava S. Complete proximal hamstring avulsions: a series of 41 patients with operative treatment. Am J Sports Med 2008; 36: 1110-5. PubMed  
 7. Malliaropoulos N, Isinkaye T, Tsitas K, Maffulli N. Reinjury after acute posterior thigh muscle injuries in elite track and field athletes. Am J Sports Med. 2011 Feb. 39(2):304-10. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Opar DA, Williams MD, Shield AJ. Hamstring strain injuries: factors that lead to injury and re-injury. Sports Med. 2012 Mar 1. 42(3):209-26. PMID: 22239734 PubMed  
 9. Opar DA, Williams MD, Timmins RG, Dear NM, Shield AJ. Rate of torque and electromyographic development during anticipated eccentric contraction is lower in previously strained hamstrings. Am J Sports Med. 2013 Jan. 41 (1):116-25. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. van der Made AD, Tol JL, Reurink G, Peters RW, Kerkhoffs GM. Potential hamstring injury blind spot: we need to raise awareness of proximal hamstring tendon avulsion injuries. Br J Sports Med. 2018 Nov 2. PMID: 30389704 PubMed  
 11. Eriksson K, Askling C. Kirurgi vid proximal hamstringsruptur ger oftast bra resultat. Läkartidningen. 2014;111:CW3M. www.lakartidningen.se  
 12. Mason DL, Dickens VA, Vail A. Rehabilitation for hamstring injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004575. DOI: 10.1002/14651858.CD004575.pub3. DOI  
 13. Clark RA. Hamstring injuries: risk assessment and injury prevention. Ann Acad Med Singapore 2008; 37: 341-6. PubMed  
 14. Arnason A, Andersen TE, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Prevention of hamstring strains in elite soccer: an intervention study. Scand J Med Sci Sports 2008; 18: 40-48. PubMed  
 15. Askling C, Karlsson J, Thorstensson A. Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload. Scand J Med Sci Sports 2003; 13: 244-250. PubMed  
 16. Engebretsen AH, Myklebust G, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Prevention of injuries among male soccer players: a prospective, randomized intervention study targeting players with previous injuries or reduced function. Am J Sports Med 2008; 36: 1052-60. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Eva Zeisig, med dr och specialistläkare, Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå