Gå direkt till huvudinnehållet

Subluxation av caput radii, pigluxation

Senast reviderad:


Definition:
Pigluxation är en beteckning på subluxation av radiushuvudet.
Förekomst:
Ses nästan uteslutande hos barn, särskilt hos småbarn 1–3 år.
Symtom:
Barnet vill inte använda armen efter ett ryck i denna. Barnet är ofta besvärsfritt och opåverkad så länge armen får vila.
Kliniska fynd:
Armen hålls ofta i en sträckt position eller lätt böjd och pronerad. Smärta vid supination och pronation.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Röntgen är sällan indicerad.
Behandling:
Reponering. 
  1. Welch R, Chounthirath T, Smith GA. Radial Head Subluxation Among Young Children in the United States Associated With Consumer Products and Recreational Activities. Clin Pediatr (Phila). 2017;56(8):707-715. PMID: 28589762. PubMed  
  2. Tessa Davis . Pulled elbows, Don't Forget the Bubbles, 2021 (hämtad 2022-09-05) : https://doi.org/10.31440/DFTB.16407 doi.org  
  3. Aylor M, Anderson JM, Vanderford P, Halsey M, Lai S, Braner DA. Videos in clinical medicine. Reduction of pulled elbow. N Engl J Med. 2014;371(21):e32. PMID: 25409393. PubMed  
  4. Genadry KC, Monuteaux MC, Neuman MI, Lipsett SC. Management and Outcomes of Children With Nursemaid's Elbow. Ann Emerg Med. 2021;77(2):154-162. PMID: 33127100. PubMed  
  5. Moore BR, Bothner J. Radial head subluxation (pulled elbow): Evaluation and management. UpToDate. Senast uppdaterad: 2022-07-19 (hämtad 2022-09-05). www.uptodate.com  
  6. Sabella P. Nursemaid's Elbow. In: Usatine RP, Sabella C, Smith M, Mayeaux EJ, Jr., Chumley HS, Appachi E. eds. The Color Atlas of Pediatrics. McGraw Hill; 2015. Accessed September 05, 2022. accesspediatrics.mhmedical.com  
  7. Krul M, van der Wouden JC, van Suijlekom-Smit LW, Koes BW. Manipulative interventions for reducing pulled elbow in young children. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18. PMID: 22258973 PubMed  
  8. Garcia-Mata S, Hidalgo-Ovejero A. Efficacy of Reduction Maneuvers For ``Pulled Elbow`` in Children: A Prospective Study of 115 Cases. J Pediatr Orthop 2013. pmid:24322628 PubMed  
  9. Teach SJ, Schutzman SA. Prospective study of recurrent radial head subluxation. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150: 164-6. PubMed  
  • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas