Gå direkt till huvudinnehållet

Subluxation av caput radii, pigluxation

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Krul M, van der Wouden JC, van Suijlekom-Smit LW, Koes BW. Manipulative interventions for reducing pulled elbow in young children. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18. PMID: 22258973 PubMed  
  2. Garcia-Mata S, Hidalgo-Ovejero A. Efficacy of Reduction Maneuvers For ``Pulled Elbow`` in Children: A Prospective Study of 115 Cases. J Pediatr Orthop 2013. pmid:24322628 PubMed  
  3. Teach SJ, Schutzman SA. Prospective study of recurrent radial head subluxation. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150: 164-6. PubMed  
  • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim