Gå direkt till huvudinnehållet

Knätrauma, knäskador

Senast reviderad:


 1. Covey CJ, Shmerling RH, MDApproach to the adult with unspecified knee pain. UpToDate. Last updated Sep 12, 2022 (hämtad 2023-02-09). www.uptodate.com  
 2. Gupte C, St Mart JP. The acute swollen knee: diagnosis and management. J R Soc Med. 2013;106(7):259-268. PMID: 23821708. PubMed  
 3. Region Skåne. Traumatiska knäskador. Senast uppdaterad 2022-09-21 (hämtad 2023-02-09). vardgivare.skane.se  
 4. LaPrade RF, Griffith CJ. Assessment of knee injury. BMJ Best Practice, last updated August 2020. bestpractice.bmj.com  
 5. Ahldén M, Kvist J, Samuelsson K, Eriksson KO, Karlsson J. Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada Individualized therapy is important in anterior cruciate ligament injuries. Lakartidningen. 2014;111(36):1440-1443. PMID: 25325137. PubMed  
 6. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 7. Edgington J, Taylor BC. Knee Dislocation. Orthobullets.com . Last uppdated 2023-02-14 (hämtad 2023-02-15) www.orthobullets.com  
 8. Alazzawi S, Sukeik M, Ibrahim M, Haddad FS. Management of anterior cruciate ligament injury: pathophysiology and treatment. Br J Hosp Med (Lond). 2016;77(4):222-225. PMID: 27071428 PubMed  
 9. Hedin K. Löndahl M. (2012). Allmänläkarpraktikan. Ortopedi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 10. Potpally N, Rodeo S, So P, Mautner K, Baria M, Malanga GA. A Review of Current Management of Knee Hemarthrosis in the Non-Hemophilic Population. Cartilage. 2021;13(1_suppl):116S-121S. PMID: 32698601 PubMed  
 11. Lee JH, Lim YJ, Kim KB, Kim KH, Song JH. Arthroscopic pullout suture repair of posterior root tear of the medial meniscus: radiographic and clinical results with a 2-year follow-up. Arthroscopy. 2009;25(9):951-958. PMID: 19732632 PubMed  
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas