Gå direkt till huvudinnehållet

Kostokondrit

Bröstsmärtor är något de flesta upplever ibland. Lyckligtvis är förklaringen i de flesta fall ofarlig. En vanlig orsak till bröstsmärtor är inflammation i broskövergångarna mellan revbenen och bröstbenet.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om kostokondrit

  • Kostokondrit är en inflammation i flera av broskövergångarna mellan revbenen och bröstbenet.
  • Det är ett ofarligt tillstånd som går över av sig självt.
  • Huvudsymtomet är smärtor i bröstkorgen av varierande intensitet och beskrivs som skarp, värkande eller tryckande.
  • Smärtan är lokaliserad nära bröstbenet, ofta bara på den ena sidan.

Vad är kostokondrit?

Kosto betyder revben (egentligen costa), medan kondrit betyder inflammation i brosk. Andra beteckningar på kostokondrit är kostosternalt syndrom, parasternal kondrodyni eller främre bröstkorgssyndrom. Kostokondrit är ett självläkande tillstånd där det finns inflammation i flera av broskövergångarna mellan revbenen och bröstbenet oftast revben två till fem. Tillståndet ger smärtor framtill i bröstkorgen, och förväxlas ofta med Tietzes syndrom – där som regel bara ett revben är involverat.

Kostokondrit är ett tillstånd som kan förekomma hos barn såväl som hos vuxna. Det är en vanlig diagnos hos vuxna med akuta bröstsmärtor och tillståndet anges som förklaringen till bröstsmärtorna hos 10–30 procent av dessa patienter.

Hur är bröstkorgen uppbyggd?

Revbenen består av ben som utgår från ryggraden. De översta sju revbenen fäster till bröstbenet (sternum). I övergången mellan revbenen och bröstbenet finns en broskdel som utgör en elastisk bro – en slags led (kostokondral led) mellan bendelen av revbenen och bröstbenet. Revben åtta till tio fäster framtill i broskdelen av det överliggande revbenet. De nedersta två revbenen slutar öppet och fäster inte i några andra strukturer.

Revbenen rör sig när man andas, vrider eller böjer på kroppen och vid rörelser med överarmarna.

Orsak

Vid kostokondrit finns en inflammation i brosket på flera av revbenen. Många av patienterna med kostokondrit kan berätta om långvarig hosta, att de nyligen har varit med om kraftig fysisk ansträngning (tunga lyft) eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna.

Diagnos

Diagnosen ställs baserat på typisk sjukdomshistoria, fynd vid läkarundersökningen och uteslutning av andra sjukdomar.

Huvudsymtomet är smärta i bröstkorgen av varierande intensitet och beskrivs ofta som skarp, värkande eller tryckande. Smärtan förvärras ofta vid rörelser av överkroppen, vid djupa andetag och fysisk ansträngning. Tidigare långvarig hosta, kraftig fysisk belastning eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna, är vanligt. Även om andra till femte kostokondrala leden oftast är inflammerade, särskilt revben tre och fyra, så kan samtliga av de sju kostokondrala övergångarna vara involverade. Ofta finns smärtan bara på den ena sidan.

Smärta som känns när någon trycker mot de kostokondrala delarna av bröstkorgen tyder på kostokondrit. Rörelser i armen på den sjuka sidan utlöser ofta smärta. Särskilt viktigt är att utesluta att smärtan utgår från hjärtat, därför görs ofta en EKG-undersökning. I vissa fall remitterar läkaren till röntgen av bröstkorgen.

Behandling

Tillståndet är självläkande. Eventuell behandling har som mål att lindra smärtor. Aktuella läkemedel är då paracetamol  och/eller inflammationshämmande medel som till exempel ibuprofen . Aktiviteter som utlöser smärtor bör begränsas. Till exempel kan hostdämpande medel vara bra vid plågsam hosta.

Prognos

Så gott som alla blir av med besvären. Förloppet varierar och kan vara från veckor till månader, men går vanligtvis över på mindre än ett år.

Vill du veta mer?