Gå direkt till huvudinnehållet

Bröstkorgssmärtor på grund av muskelspänning/sträckning

Många som söker läkare för bröstsmärtor har ett ofarligt tillstånd som orsakas av spänningar i muskulaturen mellan revbenen.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om bröstkorgssmärtor

  • Bröstkorgssmärtor kan orsakas av spänningar eller sträckningar i muskler mellan revbenen.
  • Det är ett vanligt tillstånd som ofta förekommer i vuxen ålder.
  • Typiskt är stickande smärtor och att bröstkorgen är öm vid beröring. Det förekommer som regel ingen hosta.
  • I behandlingen ingår information om att tillståndet, avslappningsövningar, fysisk aktivitet och andningsteknik. 
  • Hos många är detta ett tillstånd som kommer och går.

Vad är bröstkorgssmärtor på grund av muskelspänning/sträckning?

Bröstkorgssmärtor på grund av muskelspänning eller sträckning, även kallat interkostal myalgi, betecknar ett tillstånd med spänningar och smärtor i muskler som ligger mellan revbenen. Smärtorna kan vara skrämmande, eftersom de kan upplevas komma från hjärtat eller lungorna. Tillståndet är ofarligt, men det kan vara bra att göra en undersökning för att utesluta annan sjukdom.

Det är ett mycket vanligt tillstånd. En studie fann att genomsnittsåldern för dem med den här diagnosen var 59 år och att det var ungefär lika vanligt bland kvinnor som hos män. Hälften av dem som sökte läkare för bröstsmärtor fick efter noggrann utredning diagnosen interkostal neuralgi.

Orsak

Tillståndet orsakas som regel av spända muskler och fel andningsteknik. Små barn andas med magen, det vill säga att mellangärdet rör sig upp och ned så att magen putar ut vid inandning och går tillbaka vid utandning. Med den här tekniken hålls bröstkorgen stilla när vi andas. Det är mycket vanligt att vuxna människor inte klarar av att andas på det sättet under längre tid, utan lyfter upp bröstkorg och axlar vid inandning. Den belastningen är vi egentligen inte byggda för att tåla och många vuxna människor får också smärtor i musklerna som lyfter bröstkorgen. Sådan ogynnsam andningsteknik är vanligare när man är stressad och spänd. Vid skador eller fall och efter operationer i bröstkorgen ses också sådana spänningar/sträckningar ofta.

De flesta som får bröstkorgssmärtor börjar tänka på hjärtat, något som leder till ökande muskelspänningar och ökande smärtor. Själva smärtorna antas komma från irritation i musklerna och senhinnorna på grund av överbelastning.

Diagnos

Det viktigaste vid bröstkorgssmärtor är att utesluta allvarlig sjukdom i hjärtat, lungorna eller den övre delen av magen. Vanligtvis är allmäntillståndet bra vid besvär som beror på muskelspänning i bröstkorgen, medan man kan vara i betydligt sämre fysiskt skick vid allvarliga sjukdomar.

Vid undersökning klagar patienten vanligtvis över stickande smärtor, med avgränsad muskelspänning och uttalad ömhet i musklerna när läkaren trycker på det området. En sådan ömhet uppträder inte vid sjukdomar i hjärta eller lungor. Patienten besväras som regel inte av hosta.

Även om det inte finns några entydiga prover eller tester som kan användas är det vanligtvis en enkel diagnos att ställa, också därför att hjärt- och lungsjukdomarna som medför smärta är lätta att utesluta. Patienterna med muskelsmärtor är också ofta tydligt spända, och det belastande andningsmönstret är lätt att observera.

Behandling

Det är ett ofarligt tillstånd som inte kräver behandling. Det viktigaste är att utesluta sjukdom och säkerställa att ingenting är fel med hjärta eller lungor. De flesta blir bättre med avslappningsövningar och att lära sig god andningsteknik.

Ett fåtal patienter kan ha långvariga besvär. I sådana fall kan behandling (tvärfriktion) hos fysioterapeut hjälpa. Vid nya perioder med smärta under en längre tid är det viktigt att förstå orsaken och att prognosen är god. Oro ökar muskelspänningen och därmed också besvären.

Prognos

I en studie fann man att hälften av patienterna fortfarande hade bröstkorgssmärtor ett halvår efter att diagnosen ställts. Besvären är ofta återkommande, och i många fall finns det ett klart samband mellan besvären och stressfyllda perioder i livet.

Vill du veta mer?