Gå direkt till huvudinnehållet

Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)

Komplext regionalt smärtsyndrom är namnet på ett tillstånd med långvarig värk efter en skada på armen eller benet. Smärtan beskrivs ofta som brännande och ihållande. Behandling med fysioterapi och arbetsterapi är en central del av behandlingen medan behandling med läkemedel har varierande effekt.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)

  • Komplext regionalt smärtsyndrom är ett tillstånd med smärta som uppträder i ett avgränsat område efter en skada.
  • Smärta/värk är det dominerande symtomet vid komplext regionalt smärtsyndrom. Vanligast är smärta i hand och fot.
  • Man har sett att nervfibrerna som går ut mot armen/benet och hjärnan får en ökad känslighet för smärta.
  • Diagnosen misstänks om man har ont efter en påtaglig skada och smärtan är kraftigare eller varar längre än man utifrån medicinsk kunskap kan förvänta sig.
  • Behandlingen består ofta av bland annat fysioterapi, arbetsterapi och läkemedel.
  • Prognosen är god hos de allra flesta. 

Vad är komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)?

Komplext regionalt smärtsyndrom är ett tillstånd med smärta som uppträder i ett avgränsat område och som förutom värk också kan ge andra besvär i samma område. Tillståndet har tidigare kallats för sympatisk dystrofi, sympatisk reflexdystrofi och kausalgi. Eftersom sjukdomsnamnet är långt används ofta förkortningen CRPS som står för complex regional pain syndrome.

Regionalt smärtsyndrom är ett ovanligt tillstånd som uppstår efter en skada på kroppen. Kvinnor drabbas i högre grad än män och tillståndet är vanligast mellan 50 och 70 års ålder.

Symtom

Smärta/värk är det dominerande symtomet vid komplext regionalt smärtsyndrom. Vanligast är smärta i hand och fot. Smärtan beskrivs ofta som ihållande, brännande och utlöses av rörelse, stress och ändrad temperatur. Smärtan kan förflytta sig längs armen eller benet. Det som är utmärker tillståndet är att smärtan inte är proportionerlig i jämförelse med skadan som har skett – smärtorna är kraftigare än det man förväntar sig utifrån skadan som har skett.

Förutom lokala smärtor kan svullnad, rodnad, ökad värme i huden, nedsatt rörlighet och förändrad känsel förekomma i det drabbade området. Svullnad och rodnad förekommer främst i det akuta skedet. Förändrad svettning, kraftnedsättning, skakningar, hud- och nagelförändringar och tunn hud kan också förekomma.

Senare i förloppet kan hårväxten avta, naglarna bli sköra och huden bli kall. Dessutom kan musklerna bli allt mindre. Till följd av tillståndet kan andra symtom uppstå såsom ångest, depression och svårigheter att sova. 

Orsak

Det är oklart hur tillståndet uppstår exakt men man har sett att nervsystemet blir påverkat till följd av en skada. Nervfibrerna som går ut mot armen/benet och hjärnan får en ökad känslighet för smärta. Dessutom uppstår ofta en viss koppling med andra nerver som inte är engagerade i smärtöverföringen. Resultatet blir att smärtorna kan förvärras när man svettas eller fryser.

Det finns två typer av regionalt smärtsyndrom (CRPS). CRPS typ 1 beror inte på en direkt skada mot stora nerver till den arm eller det ben där smärtorna har uppstått. Vid CRPS typ 2 finns en bekräftad skada på nerven.

Diagnos

Diagnosen misstänks om man har ont efter en påtaglig skada och smärtan är kraftigare eller varar längre än man utifrån medicinsk kunskap kan förvänta sig. Ofta behöver man vänta ett antal veckor för att se om smärtorna avtar såsom vid ett normalt förlopp. 

Diagnosen baseras på ett antal internationella kriterier som ska uppfyllas. Exempel på symtom och tecken som kan behöva finnas är bland annat svullnad, förändrad svettning, förändrad känsel och ändrad hudtemperatur. 

Det finns inga särskilda andra prover eller bildundersökningar som har ett stort värde för att ställa diagnosen. Ibland kan tillståndet likna andra tillstånd såsom blodpropp eller infektion. I sådana fall är andra undersökningar aktuella för att utesluta dessa sjukdomar.

Behandling av komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)

Det är viktigt att behandla komplext regionalt smärtsyndrom i ett tidigt skede. Ofta krävs behandling av ett flertal olika vårdgivare eller behandling på en särskild smärtklinik. 

I första hand bör behandlingen bestå av fysioterapi och arbetsterapi, där fokus ligger på att försiktigt börja använda den drabbade kroppsdelen. Ibland används särskilda metoder för att lära sig att använda sig handen igen. Fysioterapi och arbetsterapi kan ha en betydelsefull smärtlindrande effekt. 

Läkemedel kan provas men har en varierande effekt vid komplext regionalt smärtsyndrom. Det finns få studier som visar att läkemedel kan göra att man blir smärtfri eller bota tillståndet. I det akuta skedet kan inflammationsdämpande läkemedel provas såsom kortison. Senare kan läkemedel som påverkar smärtkänsligheten användas, såsom vissa typer av läkemedel mot epilepsi (antiepileptika) eller läkemedel mot depression (antidepressiva). 

Psykoterapi kan bli aktuellt hos personer som får psykisk ohälsa till följd av tillståndet. I vissa fall kan andra behandlingar med bedövning nära ryggmärgen eller ryggmärgsstimulering med elektriska signaler bli aktuella. Sådana metoder rekommenderas framför allt vid svårare fall.

Prognos

Prognosen är god hos de allra flesta som får regionalt komplext smärtsyndrom. Hos cirka tre av fyra personer försvinner symtomen inom ett år utan några specifika behandlingar.

Hos personer med kraftiga och långvariga smärtor är prognosen sämre. Att leva med ett kroniskt, smärtsamt tillstånd kan vara en utmaning. I en del fall har familj och vänner svårt att tro på att det gör så ont. Det är därför bra att dela information om tillståndet med närstående, för att de lättare ska kunna förstå vad tillståndet handlar om.

Om man utvecklar ångest, nedstämdhet eller andra negativa följder av tillståndet är det viktigt att söka vård. Dessa komplikationer kan bidra till en sämre prognos och ska behandlas tillsammans med smärtsymtomen. 

Patientorganisation

Vill du veta mer?