Gå direkt till huvudinnehållet

Tåfraktur

Senast uppdaterad: Publicerad:


Foten

Foten består av totalt 26 ben. I bakfoten finns hälbenet (calcaneus) och språngbenet (talus). I mittfoten finns båtbenet (naviculare), tärningsbenet (cuboideum) och tre kilformade ben, de så kallade cuneiforme-benen. Framfoten består av fem mellanfotsben (metatarsalben) och 14 tåben (falanger). Rörben som metatarsalben och falanger har en inre (proximal) och en yttre (distal) ände. Den mittersta delen är smal och lång (skaftet) och de yttre delarna är förtjockade. Den proximala änden kallas för basen och den distala kallas för caput (huvud).

Omkring 10 % av alla frakturer förekommer i foten.

Diagnos

Fotfrakturer medför smärtor, svullnad och nedsatt funktion. Vid undersökning syns svullnad, hudblödning, eventuellt felställning eller öppna sår. Läkaren kan påvisa ömhet, eventuellt instabilitet och "knastrande" ljud mellan frakturändarna. Rörelseomfånget och ledfunktionen undersöks. Det är viktigt att läkaren också kontrollerar blodcirkulationen och nervfunktionerna i foten.

Röntgen bekräftar diagnosen. Frakturer i mellanfotsben och tåben kan vara svåra att se hos barn på grund av de många tillväxtzonerna. I sådana fall är det nödvändigt att jämföra med bilder av den andra foten. Annan bilddiagnostik kan ibland vara nödvändig, till exempel isotopundersökning, skiktröntgen, magnetkameraundersökning, eller ultraljud.

Behandling

Målet är att tillförsäkra en god läkning och återvinna normal funktion. Första hjälpen kan begränsa skadans omfattning: nedkylning, immobilisering, foten i högläge och smärtstillande.

Vanligtvis behövs ingen aktiv behandling eller immobilisering av tåfrakturer, men ben som är ur läge måste sättas tillbaka på plats. Efteråt kan det vara aktuellt att tejpa den skadade tån till granntån (lägg då gasväv eller liknande mellan tårna) i tre veckor, eventuellt något längre. Skor med styva sulor ger ofta bra smärtlindring. Även om frakturen behöver tre till åtta veckor för att läka försvinner smärtorna som regel långt dessförinnan. Ingen rutinkontroll krävs.

Andra frakturer i foten

Komplikationer och prognos

Trycksyndrom (kompartmentsyndrom) som följd av kraftig svullnad i foten är den allvarligaste akuta komplikationen till frakturer i foten. Detta är vanligtvis förbundet med mellanfotsfrakturer som följd av krosskador, vilket medför en kraftig svullnad (tidigt) och skador på blodkärl och nerver (sent).

Senare komplikationer är slitageförändringar, utebliven läkning (pseudartros), instabil fot och/eller gångsvårigheter.

Prognosen är god vid korrekt behandling och med tillfredsställande resultat i akutfasen.

Vill du veta mer?