Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i språngbenet

Senast uppdaterad: Publicerad:


Foten

Foten består av totalt 26 ben. I bakfoten finns hälbenet (calcaneus) och språngbenet (talus). I mittfoten finns båtbenet (naviculare), tärningsbenet (cuboideum) och tre kilformade ben, de så kallade cuneiformebenen. Framfoten består av fem mellanfotsben (metatarsalben) och 14 tåben (falanger). Rörben som metatarsalben och falanger har en inre (proximal) och en yttre (distal) ände. Den mittersta delen är smal och lång (skaftet) och de yttre delarna är förtjockade. Den proximala änden kallas för basen och den distala kallas för caput (huvud).

Omkring 10 % av alla frakturer förekommer i foten.

Diagnos

Frakturer i foten medför smärtor, svullnad och nedsatt funktion. Vid undersökning syns svullnad, hudblödning, eventuellt felställning eller öppna sår. Läkaren kan påvisa ömhet, eventuellt instabilitet och "knastrande" ljud från frakturstället. Rörelseomfånget och ledfunktionen undersöks. Det är viktigt att läkaren också kontrollerar blodcirkulationen och nervfunktionerna i foten.

Röntgen bekräftar diagnosen. Fraktur i fotens mellanfotsben och tåben kan vara svåra att påvisa hos barn på grund av de många tillväxtzonerna. I sådana fall är det nödvändigt att jämföra med bilder av den andra foten. Annan bilddiagnostik kan ibland vara nödvändig, till exempel isotopundersökning, skiktröntgen, magnetkameraundersökning, ultraljud.

Behandling

Målet är att tillförsäkra en god läkning och återvinna normal funktion. Första hjälpen kan begränsa skadans omfattning: Nedkylning, immobilisering, foten i högläge och smärtstillande.

Språngbenet, talus, är ett ben med bland annat följande delar: Collum (hals), corpus (kropp), processus lateralis (sidoutskott), processus posterior (bakre utskott). Flera typer av frakturer kan drabba språngbenet.

Fraktur på collum och corpus är de vanligaste frakturerna i språngbenet och benet kan samtidigt ha hamnat ur läge (subtalar luxation). Frakturer som är ur läge behöver vanligtvis opereras och fixeras invändigt. Frakturer som inte är ur läge behandlas med ett icke viktbelastande kort gips i sex till tio veckor.

Fraktur i processus lateralis är en typ av fraktur som tidigare var sällsynt men som har blivit vanligare eftersom den ofta uppstår vid snowboarding. Behandlingen innebär immobilisering utan viktbelastning. En fraktur med felställning kan kräva operation och fastsättning med stift/skruvar.

Fraktur i processus posterior uppstår som följd av plötslig nedåtböjning av foten eller upprepade rörelser, särskilt bland idrottsutövare som dansar eller sparkar. Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom fynden vid läkarundersökningen är vaga och röntgen som regel är normal. Behandlingen innebär immobilisering med antingen delvis eller full viktbelastning. Frakturen kan ofta förväxlas med ett extra ben som finns här (os trigonum).

Andra frakturer i foten

Komplikationer och prognos

Trycksyndrom (kompartmentsyndrom) som följd av kraftig svullnad i foten är den allvarligaste akuta komplikationen till frakturer i foten. Detta är vanligtvis förbundet med mellanfotsfrakturer som följd av krosskador vilket medför kraftig svullnad (tidigt) och skador på blodkärl och nerver (sent).

Senare komplikationer är slitageförändringar, utebliven läkning (pseudartros), instabil fot och/eller gångsvårigheter.

Prognosen är god vid korrekt behandling och med tillfredsställande resultat i akutfasen.

Vill du veta mer?