Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i språngbenet

Frakturer i fotens språngben, talus, kan uppstå till följd av olika typer av skador, till exempel motorfordonsolyckor eller fall från hög höjd.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om fraktur i språngbenet

  • Språngbenet (talus) sitter mellan hälbenet (calcaneus) och underbenet.
  • Symtomen vid fraktur är smärta, svullnad, blåmärke och svårt att stödja på foten.
  • De vanligaste språngbensfrakturerna uppstår ofta vid fall från hög höjd på foten eller motorfordonsolycka. Mindre vanliga typer av språngbensfrakturer kan uppstå vid snowboardåkning eller plötsligt nedåtböjning av foten i samband med en spark eller dans.
  • Röntgen bekräftar diagnosen. Ofta behövs även datortomografiundersökning.
  • Ibland räcker det med gips under cirka två månader, men i många fall behövs också operation.
  • Många blir bra efter behandling och efter att foten läkt, men en del får kvarstående besvär med nedsatt rörlighet och smärta i foten.

Vad är fraktur i språngbenet?

Språngbenet (talus) sitter mellan hälbenet (calcaneus) och underbenet. Underbenet utgörs av vadbenet (fibula) och skenbenet (tibia). Framför språngbenet sitter båtbenet (navicularis pedis) och tärningsbenet (cuboideum).

Språngbenet har bland annat följande delar: collum (hals), corpus (kropp), processus lateralis (sidoutskott), processus posterior (bakre utskott). Flera typer av frakturer kan drabba språngbenet.

Symtom

Symtomen är smärta, svullnad, blåmärken och svårigheter att stödja på foten. 

Orsak

Olika typer av skador kan ge olika typer av frakturer på språngbenet. Fraktur på collum och corpus, som är de vanligaste frakturerna i språngbenet uppstår vanligen vid högenergitrauma som fall från hög höjd på foten eller motorfordonsolycka. 

Fraktur i processus lateralis uppstår ofta vid snowboarding. 

Fraktur i processus posterior uppstår som följd av plötslig nedåtböjning av foten eller upprepade rörelser, särskilt bland idrottsutövare som dansar eller sparkar. Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom fynden vid läkarundersökningen är vaga och röntgen som regel är normal.

Diagnos

Vid undersökning bedöms smärta över benstrukturer, instabilitet, blodcirkulation och nervfunktioner i foten.

Röntgen bekräftar diagnosen. Ofta behövs även datortomografiundersökning för att få en mer detaljerad bild av skadan. 

Behandling

Direkt efter skadan ska man ligga ner och hålla benet högt. Det är bra att kyla ner skadan med ispack. Ibland blir det en blödning innanför muskelhinnor, så kallat kompartmentsyndrom, som kan skada strukturer genom ökat tryck som leder till syrebrist i vävnader. Då behövs akut operation för att lätta på trycket.

Behandlingen sedan beror på var frakturen sitter och om det finns felställningar. Ibland räcker det med gips under cirka två månader, men i många fall behövs också operation.

Prognos

Många blir bra efter behandling och efter att foten läkt, men en del får kvarstående besvär med nedsatt rörlighet och smärta i foten. Då kan ibland steloperation minska besvären. 

Andra frakturer i foten

Vill du veta mer?