Gå direkt till huvudinnehållet

Revbensfraktur

Revbenen utgör själva bröstkorgen och dessa kan skadas om man exempelvis ramlar mot något trubbigt, som en bordskant. Det blir vanligare att skada revbenen ju äldre man blir, och oftast behandlar man endast med smärtlindring då revbenen brukar kunna läka ihop bra på egen hand.

Faktagranskad av: Athena Adeli, legitimerad läkare

Senast reviderad:


Fakta om revbensfrakturer

  • Revbensfrakturer är ganska vanligt, särskilt ju äldre man blir.
  • Det gör ont att bryta revbenen, och smärtan brukar försämras första veckan.
  • Oftast beror det på att man ramlat mot något trubbigt, som en bordskant.
  • Man diagnostiserar revbensfrakturer genom att det känna igenom bröstkorgen; det ihop med en typisk beskrivning räcker för diagnos.
  • Vid många brott på revbenen kan man behöva röntga för att se att inga inre skador skett.
  • Revbensbrott läker i regel ihop av sig själv, men det kan göra ont så smärtstillande är en del av behandlingen.
  • Revbensfrakturer läker bra på egen hand och förutom smärtan är det relativt oskyldig diagnos såvida det rör sig om enstaka skador.

Revbenens anatomi

Bröstkorgen består av tolv par revben (costae är det latinska ordet) som utgår från ryggkotorna. De numreras i ordning uppifrån och ned. Revben ett till sju förenas framtill med bröstbenet, revben åtta till tio växer ihop med överliggande revben framtill, medan revben elva och tolv slutar blint. Varje revben är ett långt, smalt och bågformat ben – den främsta delen som fäster i bröstbenet är av brosk vilket är blåfärgat i teckningen.

Frakturer på benen

Revbensfrakturer kan förekomma som enstaka frakturer eller flera samtidigt. De kan uppstå på bara ena sidan eller båda sidorna samtidigt. Vid stora skador där det föreligger flera dubbelsidiga frakturer beskrivs bröstkorgen som instabil, vilket är allvarligare än enstaka revbensbrott

Enstaka, ensidiga frakturer förekommer relativt ofta. Ju äldre man blir, ju större är risken att revbenen skadas då skelettet ofta är benskört. Hos barn är dock benen mjuka och elastiska vilket gör det ovanligt att revbenen bryts.

Symtom

Det gör oftast ont att bryta revbenen, men smärtan är inte som mest precis när det brutits utan brukar växa sig starkare. Smärtan blir värre vid djupa andetag eller om det är tryck inblandat som hosta, skratt eller nysningar.

Som regel kommer personen ihåg när skadan uppstod, men ibland är detta okänt. Vid flera frakturer samtidigt brukar förloppet vara mer dramatiskt och tecken på invändiga skador i bröstet kan föreligga.

Orsaker

Revbensfrakturer uppstår vid skador där man ramlat på något hårt och trubbigt. Typiska situationer är fall mot en bordskant eller slag i sidan från en armbåge. Hos äldre är revbensfrakturer associerade med benskörhet. Undersökningar visar att ungefär hälften av alla revbensfrakturer hos äldre är så kallade lågenergiskador orsakade av fall från stående eller sittande/liggande.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att återberättandet om skadan och smärtorna låter typiskt för revbensfraktur ihop med att en läkare känner igenom själva bröstkorgen.

I typiska fall ger revbensfrakturer ökande smärtor den första veckan efter att skadan uppstått. Smärtorna förvärras vid användning av bukpressen, till exempel när man hostar, nyser och skrattar men även när man andas in djupt.

Typiskt är smärtor vid inandning – särskilt när man drar djupt efter andan. Om läkaren trycker mot ett brutet revben utlöses ofta starka smärtor. Detsamma sker om man klämmer på bröstkorgen, smärtor framkommer då vid frakturstället.

Vid större skador måste man undersöka om ett brutet revben kan ha punkterat lungan. I så fall har brukar den skadade ha märkbar andnöd och i vissa fall känns små bubblor i huden där luften pyst ut.

I de allra flesta fall är det inte nödvändigt att ta en röntgenbild. Revbensfrakturer är i många fall svåra att se på röntgen, särskilt de första dagarna efter skadan. Röntgen av bröstkorgen tas om det finns misstanke om skador inne i bröstet såsom lungskador och vid misstanke om att en fraktur beror på någon bakomliggande sjukdom.

Behandling av revbensfrakturer

Målet med behandlingen är att ge smärtlindring. Själva revbensbrottet läker bra av sig själva, men under några dagar kan smärtstillande medicin behövas.

Eftersom det gör ont särskilt den första tiden, så kan man behöva vara hemma från jobbet.

Det är vanligtvis inte nödvändigt med någon kontroll eller återbesök, men vid kvarstående besvär måste man kontakta läkare.

Prognos

Smärtorna ökar vanligtvis under de första sju till tio dagarna efter skadan, och därefter sker en gradvis förbättring. Det är inte ovanligt att smärtan kvarstår i upp till tre veckor.

Revbensfrakturer anses som en smärtsam men för övrigt oskyldig sjukdom, och prognosen är god. För komplicerade frakturer eller när det föreligger flera frakturer är prognosen beroende av omfattningen av andra skador i bröstet.

Vill du veta mer?