Gå direkt till huvudinnehållet

Nedre lårbensfraktur

Publicerad:


Om lårbenet

Lårbenet (femur) är kroppens längsta ben och är ett typiskt rörben. Den översta delen, lårbenshalsen, är vinklad och ledhuvudet bildar led med höftskålen (acetabulum) på höftbenet (ileum). Lårbenets långa mittdel, skaftet, går i sin nedre del över i ett bredare parti som bildar knäleden tillsammans med benen i underbenet.

Skademekanism vid frakturer i lårbenets nedre del

Frakturer i lårbenets nedre del förekommer relativt sällan. Vanligtvis uppstår de vid större olyckor och skador (högenergitrauma) eller hos personer med benskörhet.

Diagnos

För att fastslå diagnosen är det nödvändigt att göra en röntgenundersökning av lårbenet och knäet. Röntgenbilderna visar om och var det finns frakturer.

Behandling

Vilken behandling som är aktuell beror först och främst på vad röntgenbilderna visar.

Enstaka frakturer kan behandlas med gips. Avsikten med gipset är att få benet att ligga helt stilla så att det kan växa ihop rätt. För att resultatet ska bli bra är det nödvändigt att gipset går från långt upp på låret till fotleden eller tårnas grundleder. Vid starka smärtor i låret, underbenet eller foten efter att gipset har lagts kan det hända att gipset blivit för trångt. Man måste då snarast uppsöka läkare. Det samma gäller om tårna blir bleka eller blå.

Gipset kontrolleras vanligtvis ett par veckor efter att det lagts och det kan som regel tas bort efter omkring åtta veckor. Innan gipset tas bort röntgar man för att vara säker på att benet är tillräckligt läkt. Om det inte är läkt får gipset sitta kvar i ytterligare några veckor. När gipset har tagits bort går det att försiktigt börja belasta benet.

I vissa fall räcker det inte med att gipsa utan det krävs en operation. Under operationen sätts benet ihop antingen med hjälp av en märgspik, plattor och skruvar, eller skruvas ihop. Ibland går det att belasta fullt efter operationen. Ofta är det dock inte okej att belasta, då är det viktigt att du inte står på benet med full tyngd under den tid din läkare sagt. Under denna period rekommenderas starkt att gå på regelbunden fysioterapi för att bibehålla och träna upp muskulaturen.

Komplikationer och prognos

De allra flesta får inte problem efter att frakturen läkt. Det kan dock ta ett tag att få tillbaka normal styrka i låret efter att gipset har tagits bort.

Vissa personer kan få besvär med stelhet och smärtor i knäleden. I sällsynta fall kan blodkärl och nerver skadas när frakturen uppstår. Sådana skador läker inte så lätt och det kan uppstå muskelsvaghet och domning i underbenet och foten.

Vill du veta mer?