Gå direkt till huvudinnehållet

Knäfraktur

Knäleden  är en komplicerad struktur som består av olika skelettdelar. Knäfrakturer kan uppstå i samband med trafikolyckor, direkt slag eller fall. Behandlingen är oftast en operation.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin Medibas

Senast reviderad:


Fakta om knäfraktur:

  • I knäleden ingår skenbenet, lårbenet och knäskålen.
  • Olika frakturer kan uppstå i knäleden, beroende på vilken skelettdel som skadas.
  • Symtom vid knäfrakturer är smärta, svullnad och svårigheter att belasta knäet och benet. 
  • Knäfrakturer ses vanligtvis i samband med fall, idrottsaktiviteter eller vid ett högenergitrauma som till exempel en trafikolycka. 
  • För att ställa diagnosen görs en röntgenundersökning av lårbenet och knäet.
  • Behandlingen beror på vilken skelettdel har fått en fraktur och om skelettdelen ligger korrekt.

Vad är en knäfraktur?

I knäleden ingår skenbenet (tibia), lårbenet (femur) och knäskålen (patella). Leden stabiliseras av de inre (mediala) och yttre (laterala) sidoledbanden (kollateralligamenten) samt det främre och bakre korsbandet. Benen hålls ihop av olika ledband, bland annat sidoligamenten.

På knäets framsida sitter knäskålen (patella) som egentligen är en förstärkning av senan till knästräckarmusklerna. Två broskplattor, meniskerna, fungerar som stötdämpare och gör att viktbelastningen i leden fördelas jämnt. Det finns olika frakturer som kan uppstå i knäleden, beroende på vilken skelettdel som skadas.

Nedre lårbensfraktur och knäskålsfraktur beskrivs separat:

Symtom

Symtom vid knäfrakturer är smärta, svårigheter att belasta knäet och benet. Det kan även vara svårt att röra i knäet. Svullnad förekommer ofta i samband med skador i knäet. Vid knäfraktur kan det även bli blödning inne i knäleden som gör att knäet svullnar upp. Vid större skador som trafikolyckor eller fall från hög höjd det ibland bli felställningar av benet samt mjukdelsskador. 

Orsak

Knäledsfrakturer ses vanligtvis i samband med fall, idrottsaktiviteter eller vid ett högenergitrauma som till exempel en trafikolycka. 

Diagnos

För att ställa diagnosen görs en röntgenundersökning av lårbenet och knäet. Röntgenbilderna visar om och var det finns frakturer. Ibland kan man behöva komplettera med datortomografiundersökning för att få en mer detaljerad bild av frakturen. Andra frakturer på lårben och underben kan ge liknande symtom som fraktur i knäleden. 

Behandling av knäfraktur

Behandlingen beror på vilken skelettdel är frakturerad och om skelettdelen ligger korrekt. I de flesta fall görs en operation där frakturdelen sätts på plats och fixeras så att frakturen kan läka ihop korrekt. Man får instruktioner om hur mycket man kan belasta benet efter operationen och när man kan börja belasta mer. Fysioterapi och rörelseträning är en viktig del av behandlingen. 

Prognos

Prognosen är vanligen god. Vid vissa frakturer en fraktur i tibiaplatån kan det dock finnas kvarvarande smärta och nedsatt funktion i knäleden över en längre tid. 

Olika komplikationer kan uppstå i samband med frakturen eller behandlingen. Ett akut tillstånd som kräver snabb vård är akut kompartmentsyndrom. Symtomen på akut kompartmentsyndrom är en lokal smärta som inte står i relation till skadan. Det är  viktigt att man kontaktar sjukvården om man har svåra smärtor eller tror att man kan ha drabbats av akut kompartmentsyndrom.

Andra komplikationer kan vara besvär med stelhet eller onormal rörlighet i knäleden. Ibland kan skruva och annat material som använts för att fixera skelettdelarna orsaka irritation och besvär.

Vill du veta mer?