Gå direkt till huvudinnehållet

Handlovsfrakturer

Senast uppdaterad: Publicerad:


Handloven och frakturer i handloven

Handloven (carpus) består av åtta handlovsben arrangerade i två rader som utgör en kompakt, stark enhet (se illustration). Varje ben är format som en kub med sex ytor, fyra intraartikulära som är täckta av ledbrosk eftersom de bildar leder med andra ben, och två extraartikulära, för fästning av ledband (intraartikulär = i leden, extraartikulär = utanför leden). Den innersta raden består av de fyra benen skafoideum (båtben), lunatum, triquetrum och pisiforme. Dessa ben bildar led med strålbenet (radius) i underarmen, men inte direkt med underarmsbenet (ulna) – det ligger en broskplatta mellan. Den yttersta raden består av de fyra benen trapezium, trapezoideum, capitatum och hamatum. Dessa ben bildar leder med de fem mellanhandsbenen.

Frakturer i handlovsbenen är mindre vanligt än i nedre delarna av radius och ulna i underarmen. Båtbensfraktur utgör 85–90 % av alla benbrott i handloven.

Diagnos

Frakturer i handloven uppstår som regel efter fall på utsträckt arm. I sällsynta fall kan lunatum-benet vridas ur läge (lunatum-luxation). Efter en sådan skada är det ofta helt omöjligt för patienten att röra handleden.

Vid handlovsfrakturer föreligger vanligen bara liten eller ingen svullnad. Ofta är det tydlig ömhet över det skadade benet. Läkaren kan vid undersökningen ibland höra klick- eller knastrande ljud vid försök att röra handleden.

Båtbensfrakturer ger ömhet vid tryck i gropen ("snusgropen") nedanför tummen på sidan av handleden. Andra frakturer eller luxationer ger lokal ömhet på samma sätt. Ibland kan nerver och blodkärl skadas, därför är det viktigt att läkaren tittar efter sådana skador vid undersökningen.

Frakturer kan ses på röntgen i bara cirka två av tre fall. Några fler är synliga vid förnyad röntgenundersökning två veckor efter skadan. Om det fortfarande finns misstanke om fraktur trots normal röntgen, kan en magnetkameraundersökning ofta avgöra diagnosen med stor säkerhet.

Behandling

Målet med behandlingen är att återvinna normal funktion i handleden. För detta krävs att brott eller urledvridning påvisas, att felställningar rättas till och att handleden hålls i stillhet tillräckligt länge (med gips). Behandlingen kan variera något beroende på vilket handlovsben som är brutet.

Slitfrakturer, som innebär att senor eller ligament tillsammans med benfragment har slitits av, i os triquetrum är den näst vanligaste frakturen i handleden. Avlastning med elastiskt bandage eller gipsskena på ovansidan av underarmen och handleden i två till tre veckor räcker. Avlastningen ger även smärtlindring.

Lunatum-luxation (förskjutning av benet) försöker läkaren att behandla med utvändigt tryck och drag. Om försöket misslyckas måste benet opereras. Felställningen bör rättas till så snart som möjligt, helst inom det första dygnet, för att förhindra att blodtillförseln förstörs. Efter att benet är på plats behandlar man med gipsskena.

Prognos

De flesta handlovsfrakturer läker bra om diagnosen ställs och behandlingen genomförs enligt sedvanliga regler.

Vill du veta mer?