Gå direkt till huvudinnehållet

Handlovsfrakturer

Frakturer i handloven kan uppstå i samband med fall på utsträckt hand eller i samband med ett direkt slag mot handen och kan vara svåra att upptäcka.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin Medibas

Senast reviderad:


Fakta om fraktur i handloven

  • Det finns åtta handlovsben som sitter i två rader vid handleden. 
  • Den vanligaste handlovsfrakturen är i båtbenet.
  • Det finns inte alltid tydliga symtom vid handlovsfrakturer men ibland kan man få svullnad och smärta över det ben som är skadat eller nedsatt kraft och rörlighet i handleden.
  • Ofta finns det ett fall eller ett slag mot handen i sjukdomshistorien som tillsammans med röntgenundersökning och undersökning kan hjälpa med att ställa rätt diagnos. 
  • Behandlingen är gipsning eller i vissa fall operation. 

Vad är fraktur i handloven?

Handloven (carpus) består av åtta handlovsben som sitter i två rader och som utgör en kompakt, stark enhet i handen. Handloven är viktig för att handen ska kunna ställa in sig i rätt läge och överföra kraft från fingrarna till mellanhanden.

Den vanligaste frakturen i handloven är fraktur i båtbenet (skafoideumfraktur) som står för 60–90 % av alla frakturer i handloven.   

Symtom

Frakturer på handlovsbenen kan vara svåra att upptäcka. Symtomen kan vara få men ibland kan man få svullnad och smärta över det ben som är skadat eller nedsatt kraft och rörlighet i handleden. 

Orsak

Den vanligaste orsaken till fraktur i handloven är fall på utsträckt arm eller direkt slag mot handen. En fraktur i båtbenet kan också uppstå om handen böjs kraftigt bakåt, exempelvis vid träff av hård boll. Det är också en vanlig skada vid boxning.   

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien och fynden som görs vid undersökningen. Röntgenundersökning kan bekräfta frakturen men det är inte alltid möjligt att se frakturen på röntgenbilden. I vissa fall krävs en magnetkameraundersökning för att påvisa frakturen.

Behandling av fraktur i handloven

Fraktur i handloven kan behandlas med gips om det inte finns felställningar av benen. Om det finns felställningar av benen görs ofta en operation så att handlovsbenen kan läka ihop korrekt. Behandlingen kan variera beroende på vilket ben i handloven som har en fraktur.

Prognos

De flesta frakturer i handloven har en bra prognos om man upptäcker dem i tid och får rätt behandling. 

Vill du veta mer?