Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i fotens båtben

Det kan ta flera månader innan en stressfraktur i fotens båtben diagnostiseras. I början gör det bara lite ont, men så småningom kan det göra så ont att man inte kan gå på foten.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om fraktur i fotens båtben

  • Fraktur i fotens båtben kan uppstå på grund av skada eller överbelastning, det sistnämnda kallas för stressfraktur. Det är en ganska ovanlig fraktur.
  • Vid en stressfraktur i fotens båtben gör det bara lite ont i början, men så småningom kan det göra så ont att man inte kan gå på foten.
  • Vanlig röntgen kan missa stressfrakturer i fotens båtben. Datortomografi-, magnetkamera- eller skintigrafiundersökning kan behövas för att ställa diagnosen.
  • Behandlingen beror på var frakturen sitter och om det är felställningar. Ofta räcker det med gips under sex till åtta veckor, men ibland måste frakturen opereras.
  • Efter behandling av en stressfraktur i fotens båtben brukar man kunna återgå till idrottande efter fyra till fem månader. 

Vad är fraktur i fotens båtben?

Naviculare (båtbenet eller os naviculare pedis) sitter i foten framför språngbenet (talus) och på insidan av foten. Det bildar leder med flera andra mindre ben i foten. Fraktur i fotens båtben kan uppstå på grund av skada eller överbelastning, det sistnämnda kallas för stressfraktur.

Stressfrakturer som beror på överbelastning kan lätt missas i flera månader. Studier har visat att det i genomsnitt går fyra till sju månader från det att symtomen börjar och tills diagnosen är ställd. Stressfrakturer förekommer oftast hos unga idrottare och motionärer som utsätter fötterna för mycket viktbelastning. Upprepade sammandragningar av muskler som är fästa i båtbenet och viktbelastning utan tillräcklig vila kan leda till en stressfraktur.

Fraktur på fotens båtben är en ganska ovanlig fraktur.

Symtom

En stressfraktur i fotens båtben börjar ofta med lite symtom, men ger efter hand ökade besvär. Smärtan är ofta svår att lokalisera. Smärtorna kommer under löpning, hoppning, sprinterträning och de förbättras i vila. Efterhand kan det göra så ont att det är svårt att gå foten.

Diagnos

Vid undersökning finns ofta lätt smärta som strålar ut längs insidan av fotvalvet eller fotryggen. Ibland kan smärtan lokaliseras till båtbenet.

Vanlig röntgen kan missa stressfrakturer i fotens båtben. Datortomografi-, magnetkamera- eller skintigrafiundersökning kan behövas för att ställa diagnosen.

Behandling

Behandlingen beror på var frakturen sitter och om det är felställningar. Ofta räcker det med gips under sex till åtta veckor, men ibland måste frakturen opereras.

Prognos

Prognosen är god och de allra flesta frakturer i fotens båtben läker utan kvarstående besvär om rätt behandling ges. Efter behandling av en stressfraktur brukar man kunna återgå till idrottande efter fyra till fem månader. 

Vill du veta mer?