Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i ryggen

Bland yngre personer är motorfordonsolyckor eller andra högenergiolyckor vanlig orsak till fraktur i ryggen. Ofta drabbas övergången från den mer stabila bröstryggen (där revbenen sitter) till den mer rörliga ländryggen.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om fraktur i ryggen

  • Frakturer i ryggraden kan delas in i stabila och instabila skador.
  • Frakturer i ryggen ger svår smärta och svårt att röra sig. Ibland är nerver påverkade eller skadade vilket kan ge förlamningar.
  • Bland yngre personer är motorfordonsolyckor eller andra högenergiolyckor vanlig orsak till fraktur i ryggen.
  • Smärtor i ryggen efter en större skada eller olycka ska ge misstanke om fraktur i ryggen. Det är viktigt att den skadade inte rör eller vrider på nacken eller ryggen.
  • Beroende på typ av skada kan behandlingen vara konservativ (inte operation) eller kirurgisk (operation).
  • Personer utan nervskador har god prognos. Personer med ryggmärgsskada kan få förlamningar.

Vad är fraktur i ryggen?

Ryggraden (kotpelaren) består av sju halskotor (halsryggen), tolv bröstkotor (bröstryggen), fem ländkotor (ländryggen), korsbenet (korsryggen) och svanskotan. Varje kota består av en kotkropp, en kotbåge (med hålrum för ryggmärgen i mitten), ett taggutskott som sticker rakt ut (mot hudytan) och två taggar som sticker ut på varsin sida (tvärutskott). Mellan varje kota finns en disk. Denna disk fungerar som en stötdämpare. Ryggmärgen ligger inne i ryggraden, skyddad av benvävnaden och ryggmärgsvätskan som är den vätska som omger ryggmärgen. Från ryggraden går det ut nerver till kroppen nedanför huvudet. Nerverna går ut parvis, en till höger och en till vänster, motsvarande varje nivå i ryggraden.

Frakturer i ryggraden kan delas in i stabila och instabila skador. Stabila skador är frakturer utan påverkan på nervvävnad och där nervvävnad inte är hotad. Instabila skador är frakturer med skada på nervvävnad eller där nervvävnad är hotad.

Symtom

Frakturer i ryggen ger svår smärta och svårt att röra sig. Ibland är nerver påverkade eller skadade vilket kan ge förlamningar. Ibland påverkas nervkontrollen över tarmen och urinblåsan. Frakturer i nacken kan ge förlamningar både i armar och ben. 

Orsak

Bland yngre personer är motorfordonsolyckor eller andra högenergiolyckor vanlig orsak till fraktur i ryggen. Ofta drabbas övergången från den mer stabila bröstryggen (där revbenen sitter) till den mer rörliga ländryggen. Bland äldre personer kan enbart benskörhet utan fall göra att kotkroppen faller ihop så att det blir en kotkompressionsfraktur.

Diagnos

Smärtor i ryggen efter en större skada eller olycka ska ge misstanke om fraktur i ryggen och behandlas som sådan tills tillståndet är klarlagt. Den skadade måste stabiliseras och bedömas före transport. Vederbörande måste hanteras som en timmerstock; undvik samtliga rörelser i nacken och övriga delar av ryggen.

På sjukhuset utförs en grundlig undersökning. Där inspekterar man ryggraden och känner på den efter tecken på skada och ömhet. Finns det förlamningar eller känselbortfall? Är reflexerna normala? Är ändtarmens slutmuskel normalt ihopdragen?

Spinal chock är ett tillstånd med delvis eller total förlamning efter en skada, där funktionen återkommer inom 24–48 timmar. Tillståndet kan ge blodtrycksfall, långsam puls och vätskeansamling i luftvägarna. Vid spinal chock kommer känseln tillbaka först, därefter rörligheten och till sist reflexerna.

Vid misstanke om skada på kotpelaren görs ofta undersökning med datortomografi. Ibland görs magnetkameraundersökning.

Behandling

Konservativ behandling

Konservativ behandling betyder att ingen operation görs. Vid konservativ behandling kan man få smärtstillande läkemedel. De första dagarna kan man behöva vila och ligga mycket, men därefter är det viktigt att komma upp och röra sig för att inte tappa muskler. En fysioterapeut kan hjälpa till med hur man ska röra sig och använda ryggen på rätt sätt. I vissa fall kan det bli aktuellt att använda korsett.

Kirurgisk behandling

Vissa skador i kotpelaren behöver opereras. Man försöker då att stabilisera frakturen. Detta görs oftast genom att skruva ihop ryggkotorna över och under frakturstället. Ibland tas benvävnad som trycker på ryggmärgen bort (dekompression). I några fall måste man ta bort eller sätta benbitar som har förskjutits in i ryggmärgskanalen på rätt plats. 

Prognos

De allvarligaste komplikationerna är nervskador och förlamningar. I vissa fall kan allvarliga blödningar tillkomma. Personer utan nervskador har i allmänhet god prognos. Personer med ryggmärgsskada får varaktiga förlamningar, och omfattningen beror på hur högt upp i ryggen skadan sitter.

Vill du veta mer?