Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i mellanfotsleden

Senast uppdaterad: Publicerad:


Foten

Foten består av totalt 26 ben. I bakfoten finns hälbenet (calcaneus) och språngbenet (talus). I mittfoten finns båtbenet (naviculare), tärningsbenet (cuboideum) och tre kilformade ben, de så kallade cuneiformebenen. Framfoten består av fem mellanfotsben (metatarsalben) och 14 tåben (falanger). Rörben som metatarsalben och falanger har en inre (proximal) och en yttre (distal) ände. Den mittersta delen är smal och lång (skaftet) och de yttre delarna är förtjockade. Den proximala änden kallas för basen och den distala kallas för caput (huvud).

Omkring 10 % av alla frakturer förekommer i foten.

Diagnos

Fotfrakturer medför smärta, svullnad och nedsatt funktion. Vid undersökning syns svullnad, hudblödning, eventuellt felställning eller öppna sår. Läkaren kan påvisa ömhet, eventuellt instabilitet och "knastrande" ljud mellan frakturändarna. Rörelseomfånget och ledfunktionen undersöks. Det är viktigt att läkaren också kontrollerar blodcirkulationen och nervfunktionerna i foten.

Röntgen bekräftar diagnosen. Frakturer i fotens mellanfotsben och tåben kan vara svåra att påvisa hos barn på grund av de många tillväxtzonerna, det är då nödvändigt att jämföra med bilder av den andra foten. Annan bilddiagnostik kan ibland vara nödvändig, till exempel skintigrafi, skiktröntgen, magnetkameraundersökning, ultraljud.

Behandling

Målet är att tillförsäkra en god läkning och återvinna normal funktion. Första hjälpen kan begränsa skadans omfattning: Nedkylning, immobilisering, foten i högläge och smärtstillande läkemedel.

Mellanfotsleden, tarsometatarsalleden, kallas även Lisfrancs led. Den sitter vid basen på det andra mellanfotsbenet och bildas av en båge av sex ben som inkluderar de tre kilbenen (cuneiformebenen) och första, andra, och tredje mellanfotsbenet. Frakturer med förskjutning är sällsynt, men är ändå en av de mest förbisedda fotskadorna och kan leda till slitageförändringar och kroniska smärtor. Frakturer med felställning är lätta att upptäcka både vid läkarundersökning och på röntgen, medan frakturer med liten eller ingen felställning kan vara svårare att upptäcka. Dessa måste sättas på plats och fästas omedelbart.

Andra frakturer i foten

Komplikationer och prognos

Trycksyndrom (kompartmentsyndrom) som följd av kraftig svullnad i foten är den allvarligaste akuta komplikationen till fotfrakturer. Detta är vanligtvis förbundet med frakturer i mellanfoten som följd av krosskador, vilket medför kraftig svullnad (tidigt) och skador på blodkärl och nerver (sent).

Senare komplikationer är slitageförändringar, utebliven läkning (pseudartros), instabil fot och/eller gångsvårigheter.

Prognosen är god vid korrekt behandling och med tillfredsställande resultat i akutfasen.

Vill du veta mer?