Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i höftskålen

Senast uppdaterad: Publicerad:


Hur uppstår fraktur i höftskålen?

Höftskålen (acetabulum) är den del av höftleden som sitter i bäckenbenet. Det är bäckenets ledyta mot lårbenet, som är som namnet säger, skålformad.

De flesta frakturer i höftskålen orsakas av stora skador vid trafikolyckor eller fall från hög höjd (högenergiolyckor). Vid skadeögonblicket pressas lårbenshuvudet in i höftskålen. Riktningen och skadans kraft avgör vilken typ av skada som uppstår. Ofta kan det uppstå flera frakturer i höftskålen. Frakturerna kan vara stabila eller instabila. Föreligger det en instabil fraktur är en viktig del av behandlingen att stabilisera.

Eftersom frakturer i höftskålen orsakas av allvarliga olyckor föreligger ofta andra skador samtidigt. Det kan vara skador i huvud, rygg och bukhåla. Bäckenet kan ha fler skador än frakturen i höftskålen.

Undersökningar

På sjukhuset grundas diagnosen på sjukdomshistorien och bilddiagnostik. Information om hur olyckan har gått till i kombination med smärtor eller oförmåga att röra i höftleden eller stå på benet, väcker misstanke om fraktur i höften. Därefter tas röntgenbilder både framifrån och från sidan. I många fall kan det vara nödvändigt att även ta datortomografibilder för att få bästa möjliga framställning av skadorna.

Vid en högenergiolycka blir den skadade noga undersökt i syfte att avslöja eventuella andra skador.

Behandling

Det som avgör risken för framtida besvär är om det föreligger felställning eller förskjutning i den viktbärande delen av ledytan. Om frakturen är stabil och ledytan är jämn behöver den inte opereras, men patienten ska använda kryckor och avlasta benet i två till sex veckor.

Felställda frakturer opereras oftast. Frakturdelarna läggs rätt och fogas samman med hjälp av skruvar och plattor. Detta är särskilt viktigt för att återvinna normal rörlighet i höftleden. Om ojämnheter kvarstår kan artros utvecklas på sikt. Vid måttliga felställningar, speciellt hos äldre, kan man avvakta med operation. Får man kvarstående besvär kan en konstgjord led sättas in senare, istället för en akut operation.

Komplikationer

När skadan inträffar kan det även uppstå skador på stora nerver som befinner sig i höftområdet. Detta kan leda till förlamningar och förlust av känsel. Sådana skador är som regel bestående.

Även i samband med operation kan det uppstå nervskador. Dessutom kan sårinfektion och blodproppar uppstå. Behandling med blodförtunnande mediciner kan bli aktuellt för att förhindra utveckling av blodpropp.

Prognos

På lång sikt finns det risk för att utveckla artros på grund av ojämnheter och/eller broskskador i höftleden. I övrigt beror prognosen ofta på vilka andra skador som föreligger.