Gå direkt till huvudinnehållet

Fotfraktur, cuboideum/ cuneiforme

Senast uppdaterad: Publicerad:


Foten

Foten består av totalt 26 ben. I bakfoten finns hälbenet (calcaneus) och språngbenet (talus). I mellanfoten finns båtbenet (naviculare), tärningsbenet (cuboideum) och tre kilformade ben, de så kallade cuneiforme-benen. Framfoten består av fem mellanfotsben (metatarsalben) och 14 tåben (falanger). Rörben som metatarsalben och falanger har en inre (proximal) och en yttre (distal) ände. Den mittersta delen är smal och lång (skaftet) och de yttre delarna är förtjockade. Den proximala änden kallas för basen och den distala kallas för caput (huvud).

Omkring 10 % av alla frakturer förekommer i foten.

Diagnos

Fotfrakturer medför smärtor, svullnad och nedsatt funktion. Vid undersökning syns även hudblödning, eventuella felställningar eller öppna sår. Läkaren kan påvisa ömhet, instabilitet och "knastrande" ljud mellan frakturändarna. Rörelseomfånget och ledfunktionen undersöks. Det är viktigt att läkaren också kontrollerar blodcirkulationen och nervfunktionerna i foten.

Röntgen bekräftar diagnosen. Frakturer i fotens metatarsalben och falanger kan dock vara svåra att påvisa hos barn på grund av de många tillväxtzonerna. I sådana fall är det nödvändigt att jämföra med bilder av den andra foten. Annan bilddiagnostik kan ibland behövas, till exempel skintigrafi, skiktröntgen, magnetkameraundersökning, eller ultraljud.

Behandling

Målet är att tillförsäkra en god läkning och återvinna normal funktion. Första hjälpen kan begränsa skadans omfattning: nedkylning, immobilisering, foten i högläge och smärtstillande.

Frakturer i cuboideum-/cuneiforme-benen uppstår som regel genom att ett tungt föremål träffar foten eller att den skadade har sparkat i något hårt. Det föreligger vanliga tecken på fraktur, med inre blödning och tryckömhet. Röntgenbilder tagna framifrån och från sidan visar frakturen men ibland krävs dock skiktröntgen, särskilt om det rör sig om en större skada.

Frakturer med ingen eller måttlig felställning behandlas med avlastning i tre till sex veckor, därefter mobilisering till smärtgränsen. Om felställningen är större och om det inte går att dra benen rätt är det nödvändigt med en operation. På lång sikt kan dessa svårare frakturer medföra kroniska smärtor och det kan bli nödvändigt att steloperera en led (göra en så kallad artrodes).

Andra frakturer i foten

Komplikationer och prognos

Trycksyndrom (kompartmentsyndrom) som följd av kraftig svullnad i foten är den allvarligaste akuta komplikationen till fotfrakturer. Detta är vanligtvis förbundet med frakturer i mellanfoten som följd av krosskadaor. Det medför en kraftig svullnad (tidigt) och skador på blodkärl och nerver (sent).

Senare komplikationer är slitageförändringar, utebliven läkning (pseudartros), instabil fot och/eller gångsvårigheter.

Prognosen är god vid rätt behandling och med tillfredsställande resultat i akutfasen.

Vill du veta mer?