Gå direkt till huvudinnehållet

Armbågsfraktur, caput radii

Publicerad:


Armbågen och caput radii

Underarmen består av två ben: strålbenet (radius) på tumsidan och armbågsbenet (ulna) på lillfingersidan. Dessa två ben bildar leder med överarmsbenet (humerus) i armbågen och med handrotsbenen i handleden. Benen hålls stadigt ihop av bindvävsstråk (ligament). Se röntgenbilder av en normal armbågsled – framifrån och från sidan.

Det skivformade radiushuvudet (caput radii) bildar en led med capitulum på överarmsbenet (humerus). Fraktur i radiushuvudet kan indelas i flera undertyper (Mason typ I till IV) och är den vanligaste (30 %) armbågsfrakturen bland vuxna.

Skademekanism

Som regel uppstår en fraktur i radiushuvudet efter fall på utsträckt arm, ofta med armen inåtvriden (pronerad). Detta ger ett akut tryck mot radiushuvudet som då kan brytas. I mera sällsynta fall kan skadan bero på direkta slag mot armbågen.

Diagnos

Det uppstår omedelbart smärta och efterhand svullnad i området. Om man trycker mot radius övre del är det ömt. Smärtan ökar vid ut- eller inåtvridning av underarmen. Läkaren måste undersöka om det föreligger samtidig skada av axel- och handleden. Skador på nerver och blodkärl måste också uteslutas, även om detta är sällsynt vid fraktur i radiushuvudet.

Röntgen kan bekräfta diagnosen men frakturen kan vara svårt att se. Ibland är det nödvändigt att komplettera undersökningen med datortomografi.

Behandling

Målet med behandlingen är att uppnå läkning av frakturen i ett bra läge och att återvinna en normal funktion. Beroende på typ av fraktur är behandlingen antingen med eller utan kirurgi. Frakturer i ett "bra läge", eller som inte medför felställningar i leden, behandlas utan operation. Alla andra frakturer opereras.

Icke-kirurgisk behandling

Vanlig behandling är avlastning i en slynga eller liknande i upp till en vecka. Därefter börjar du försiktigt med rörelseträning så snart smärtorna tillåter. Du böjer och sträcker, vrider inåt och utåt i armbågen.

Kontroll utförs vanligtvis efter en, tre och sex veckor. Om det finns misstanke på låst rörelse vid kontrollen görs en bedömning om det behövs kirurgisk behandling.

Kirurgisk behandling

Man väljer inte sällan att ta bort radiushuvudet. I speciella fall fäster man ett eventuellt större benfragment med miniskruvar eller stift. Det är numera allt vanligare att ersätta radiushuvudet med en ledprotes.

Prognos

Vissa personer får försämrad förmåga att sträcka ut och vrida underarmen. Vid borttagning av radiushuvudet får några patienter en snedställning i armbågen (utåtvinklad). Vissa personer kan få besvär från handleden efter operationen, men det är oftast övergående. De flesta patienter blir nöjda med resultatet.

Vill du veta mer?