Gå direkt till huvudinnehållet

Armbågsfraktur– olekranon

Senast uppdaterad: Publicerad:


Armbågen och olekranon

Även om armbågen är en av de mest stabila lederna i kroppen är benbrott ganska vanliga. Armbågen är en gångjärnsled och utgörs av tre ben: överarmsbenet (humerus) och de två underarmsbenen strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna). Leden hålls samman av en ledkapsel som består av ledband, och muskler/senor.

Brott i armbågen kan uppstå på flera ställen. Olekranon är den övre delen av armbågsbenet som ligger som en klyka runt den del av överarmsbenet som den bildar en led med (se figur). Frakturer i olekranon utgörs av en grupp olika skador som varierar från en enkel fraktur där benbitarna sitter kvar på plats till komplexa frakturer där benbitarna är rubbade ur läge. Alla olekranonfrakturer är brott i armbågsleden, vilket ställer stora krav på att frakturen får växa ihop utan att någon av benbitarna är rubbad ur läge.

Olekranonfraktur är en ganska vanlig typ av fraktur som oftast inträffar hos vuxna. Det är en sällsynt typ av fraktur hos barn.

Skademekanismer

Olekranon är starkt utsatt för skador vid fall på armbågen. Olekranon utsätts också för betydande krafter vid fall på böjd underarm (där man tar emot sig). Hos barn är olekranon kortare, tjockare och relativt sett mycket starkare än den nedre änden av överarmen och bryts därför mera sällan. Olekranonfraktur är som regel en isolerad skada, och bara i undantagsfall föreligger andra samtidiga skador. Frakturer löper som regel tvärs över eller snett över olekranons bas. De flesta olekranonfrakturer medför en förskjutning av bendelarna, på grund av att senan till sträckmuskeln på armens baksida (triceps) fäster i olekranon och drar frakturen ur läge.

Diagnosen

Det uppstår omedelbart smärta och ofta kraftig svullnad. Man är öm över armbågens yttre del och det ömmar när man trycker på olekranon på baksidan av armbågen. Förmågan att sträcka ut leden är nedsatt (på grund av att överarmsmuskeln fäster i olekranon).

Röntgenundersökning fastslår diagnosen.

Behandling

Målet med behandlingen är att uppnå läkning utan felställning eller försämrad funktion.

Om frakturen är i orubbat läge är behandlingen konservativ. Om frakturen är ur läge, vilket vanligen är fallet, övervägs operation.

Vid konservativ behandling läggs det på ett gips från axeln till handleden så att armbågen är nästan utsträckt. Efter två veckor tas gipset vanligen bort och du får börja att försiktigt träna upp rörligheten. Som regel blir du uppmanad att komma på kontroll med röntgenundersökning en och två veckor efter skadan.

Vid operation sätts benbitarna på plats och fästs med ståltråd och/eller stift, alternativt skruvar och/eller platta. Vanligtvis kan man fästa ihop benbitarna så bra att du inte behöver gipsas. Ibland måste man ändå anlägga gips från axeln till handleden i två veckor. Den fortsatta behandlingen är som ovan beskrivet.

Komplikationer

Eftersom detta är en fraktur som drabbar en led kan det ge följande senföljder:

  • Förlust av rörlighet.
  • Det avbrutna benstycket kan förlora sin blodförsörjning och brytas ner (avaskulär nekros), vilket både kan ge smärtor och nedsatt rörlighet.
  • Läkning med felställning, frakturen läker ihop fel. Det medför försämrad funktion och smärtor.
  • Utebliven läkning (pseudartros). Frakturen växer inte ihop och det ger kvarstående besvär.
  • I sällsynta fall kan ulnarisnerven skadas.

Prognos

Prognosen är bäst för patienter med frakturer som inte har rubbats ur läge, men prognosen är vanligtvis god även för personer där frakturen varit förskjutet. Nedsatt rörlighet är vanligt vid krosskador.

Vill du veta mer?