Gå direkt till huvudinnehållet

Armbåge, collum radii

Hos barn kan ett fall på utsträckt arm leda till en fraktur på övre delen av strålbenet, collum radii som ligger nära armbågsleden. De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin Medibas

Senast reviderad:


Fakta om fraktur i collum radii

  • Collum radii är området på översta delen av strålbenet.
  • Fraktur i collum radii ses främst hos barn. 
  • De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen.
  • Fall på utsträckt arm är den vanligaste skademekanismen.
  • Diagnosen ställs med röntgenundersökning.
  • Frakturen kan behandlas i gips om frakturdelen ligger korrekt annars annars behövs ofta en operation. 

Vad är en fraktur i collum radii?

 

Övre delen av strålbenet (radius) utgör tillsammans med armbågsbenet (ulna) och överarmsbenet (humerus) armbågsleden. En fraktur i radiushalsen (collum radii) ses i området av strålbenet som ligger mellan den allra översta delen (radiushuvudet) och skaftet på strålbenet.  

Denna typ av fraktur ses främst hos barn men kan även förekomma hos vuxna. Vid komplicerade frakturer kan även strukturer på underarmen och handleden skadas. 

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen.

Orsak

Fraktur i collum radii orsakas hos de flesta av ett fall med utsträckt arm. Ibland kan frakturen uppstå i samband med att armbågen går ur led. Även ett direkt slag kan ibland orsaka frakturen men det är ovanligt.

Diagnosen

För att ställa diagnos undersöks hela armen och handleden. Ibland kan man behöva vänta med att undersöka rörligheten i armen på grund av smärtor. Även nerver och kärl undersöks för att utesluta skada på dessa strukturer. Röntgenbilder av armen tas från olika håll.

Andra frakturer i armbågen kan ge liknande symtom som fraktur i radiushuvudet.

Behandling av fraktur i collum radii

Behandlingen beror på om det finns andra strukturer i armen som är skadade och om frakturdelen ligger korrekt. Om collum radii ligger korrekt och andra strukturer inte är skadade kan man behandla med gips i tre veckor. Hos äldre barn behandlar man ibland med kortare gipstid fär att minska risk för efterföljande stelhet i armbågen. Ibland kan frakturdelen manipuleras på akuten och således föras tillbaka så det ligger korrekt. Röntgenkontroll görs efter en vecka för att kontrollera att frakturdelen inte har flyttat på sig. Gipset kan tas av i hemmet. Barnet ska undvika aktiviteter som kan innebära ny skada på armbågen i tre veckor efter avgipsning.

Operation kan behövas om frakturdelen inte ligger stabilt och om det finns andra skador på armbåge eller underarmen.

Prognos

Prognosen är god i de flesta fall.

Vill du veta mer?