Gå direkt till huvudinnehållet

Stel stortå, hallux rigidus

En stel stortå eller hallux rigidus som det också kallas, kan ge smärta vid belastning av foten.  Det är även vanligt med rodnad och svullnad vid grundleden på stortån.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin, Medibas

Senast reviderad:


Fakta om stel stortå, hallux rigidus

  • Stel stortå, eller hallux rigidus som det också kallas, är ett tillstånd när det föreligger artros och stelhet i stortåns grundled.
  • Hallux rigidus är vanligare hos kvinnor än hos män och det är inte ovanligt att besvären uppstår i bägge stortår.
  • Många som får besvär upplever att det gör ont när man belastar foten, till exempel vid trappgång. Minskad rörlighet i stortån är även ett vanligt symtom.
  • Det finns ingen känd orsak till varför tillståndet uppstår. Det är troligen ett samspel mellan flera faktorer som till exempel ärftlighet. 
  • Behandling består i första hand av rymliga skor, skor med rullsula, inlägg eller stela fotbäddar.
  • Ibland kan det bli nödvändigt med operation för att bli besvärsfri.

Vad är en stel stortå?

Stel stortå, eller hallux rigidus som det också kallas, är ett tillstånd när det föreligger artros och stelhet i stortåns grundled (den näst yttersta leden). Tillståndet är den vanligaste artrosförändringen i foten och är vanligare hos kvinnor än hos män. Det är vanligt att besvären uppstår i bägge stortår.

Brosk är en viktig del av leden. Det gör att att de hårda bendelarna kan röra sig mot varandra utan att de tar skada. Vid artros har broskets kvalitet långsamt försämrats och i vissa fall kan det till och med ha försvunnit. Det leder till inflammation i leden och förändringar i benet under brosket. Det kan bildas så kallade osteofyter i leden vid stortån. Osteofyter är benpålagringar som kan minska rörligheten i leden.

Symtom

Många som får besvär upplever att det gör ont när man belastar foten, till exempel när man går i en trappa. Det är även vanligt med minskad rörlighet i stortån vilket kan leda till att man börjar gå och belasta foten på ett annorlunda sätt än tidigare.

Rodnad och svullnad över grundleden är ett typiskt symtom och ibland kan man även märka att det har tillkommit en benutväxt (osteofyt) över leden. Detta gör att man kan få ont när man har på sig skor som trycker mot området. Ibland kan man även få domningar i stortån. 

Orsak

Stel stortå uppstår troligen på grund av ett samspel mellan flera faktorer som gör det möjligt att leden utvecklar nedsatt rörlighet. En av de faktorerna är ärftlighet. En annan faktor som sannolikt kan påverka utvecklingen av tillståndet är om stortån har utsatts för någon typ av skada. 

Diagnos

Diagnosen ställs i regel utifrån sjukdomshistorien och efter läkarundersökning. Röntgenundersökning bekräftar diagnosen. 

Andra tillstånd som kan likna en stel stortå är gikt och andra inflammationer i leden. 

Behandling av stel stortå

Behandling består i första hand av rymliga skor, skor med rullsula, inlägg eller stela fotbäddar. Skor med rullsula och inlägg går att köpa i handeln. Om man behöver stela fotbäddar kan man behöva remiss till ortopedingenjör från sin läkare. Vid mycket smärta kan man behandla med smärtstillande läkemedel som paracetamol  eller ibuprofen . Kortisoninjektion har en kortvarig effekt varför det inte är en lämplig behandling. Det finns inga speciella övningar eller träning som hjälper mot stel stortå.

Om rymliga skor, rullsula eller fotbäddar inte hjälper kan det bli nödvändigt med operation. Det finns olika metoder att utföra operation för hallux rigidus. Man kan mejsla bort osteofyterna eller steloperera leden. Vilken metod som väljs beror på hur förändringarna i leden ser ut och hur stel stortån är. Ortopeden är den läkare som utför operationen och som tar ställning till den mest lämpliga metoden. 

Prognos

Cirka hälften av de som fått en stel stortå upplever en förbättring av behandling utan operation. Efter en operation upplever de allra flesta med en stel stortå en förbättring av sina besvär. 

Vill du veta mer?