Gå direkt till huvudinnehållet

Pigluxation

Pigluxation ger smärta i en arm hos barn, oftast på grund av ett drag eller ett ryck i armen. Behandlingen består av att strålbenet förs på plats med ett enkelt handgrepp.

Faktagranskad av: Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB

Senast reviderad:


Fakta om pigluxation

  • Pigluxation är ett tillstånd där ett ben som går från armbågen till handen, strålbenet (radius), och dess ledhuvud (caput radii) glidit ur led i armbågsleden. 
  • Tillståndet är vanligt förekommande och ses i de allra flesta fall hos små barn mellan ett till tre år.
  • Det vanligaste symtomet är att barnet inte vill använda armen efter ett ryck i denna.
  • Det är ofta enkelt att ställa diagnosen med hjälp av en beskrivning av händelseförloppet samt undersökning. Röntgen behövs oftast inte.
  • Behandlingen består av ett handgrepp där strålbenet förs på plats. 
  • Prognosen är mycket god.

Vad är pigluxation

Pigluxation är ett tillstånd där strålbenet, ett ben som går från armbågen till handen, glidit ur led i armbågsleden. Tillståndet kallas även för piglux, pulled elbow och nursemaid´s elbow. På fackspråk kallas det för subluxation av caput radii. 

Tillståndet är vanligt förekommande och ses i de allra flesta fall hos små barn mellan ett till tre år. Pigluxation är vanligare hos flickor än hos pojkar. 

Symtom

Den klassiska bilden på pigluxation är att barnet inte vill använda armen efter ett ryck i denna. Som regel är barnet besvärsfritt och opåverkat så länge armen får vila. Det är vanligt att barnet håller armen ned längs kroppens sida eller lätt böjd och vriden inåt. Ibland kan barnet klaga över diffus smärta i handleden, armen eller i armbågen.  

Orsak

Pigluxation uppstår på grund av att ett drag eller ryck i armens längdriktning som leder till att strålbenet delvis har glidit ur läge vid sitt fäste vid armbågen. Detta medför smärta vid vissa rörelser och barnet undviker därför att använda armen. 

Draget i armen behöver inte varit särskilt hårt utan det kan räcka att man till exempel har svängt barnet i armen eller efter ett fall där man hållit i barnets arm. Hos spädbarn kan pigluxation uppstå när barnet rullat runt och armen fastnat under kroppen.  

Diagnos

Ofta finns det uppgifter om drag i armen och efterföljande motvillighet att använda armen. Tillsammans med en undersökning av barnet är det ofta tillräcklig information för att ställa diagnosen. Röntgen behövs inte i de allra flesta fall. 

Behandling av pigluxation

Pigluxation behandlas med ett handgrepp där strålbenet förs på plats igen. Ofta kan man höra ett tydligt klick när strålbenet hamnar rätt och barnet börjar i de flesta fall använda sin arm igen efter 10 till 15 minuter. 

Om handgreppet inte lyckas vid första tillfället kan man försöka igen med en annan metod. Om barnet efter behandlingen fortsatt inte vill använda armen kan man komplettera med en röntgenundersökning för att utesluta skelettskada.  

Prognos

Prognosen är mycket god. Barn som haft ett tillfälle med pigluxation har en ökad risk för att tillståndet kan uppstå igen varför man bör undvika att dra i armen. Risken för pigluxation minskar med vid ökande ålder. 

Vill du veta mer?