Gå direkt till huvudinnehållet

Pigluxation

Publicerad:


Piglux är ett tillstånd med ett ålderdomligt svenskt namn som beskriver att ett motsträvigt barn dras i armen av pigan. Inom medicinen har den en mängd olika beteckningar som ofta antyder en dragning i armbågen: Piglux, Pulled elbow, supermarket elbow, subluxation av caput radii, med flera. Tillståndet ses vanligtvis hos barn under fem år och har en förekomst på cirka 1 %.

Orsak

Tillståndet uppstår typiskt genom att en vuxen person rycker hårt i armen på ett barn när armen är sträckt och lätt vriden inåt. Mekanismen är att strålbenet på underarmen, vid armbågen blir delvis utdragen och glider ur sitt fäste. Det innebär inte att benet har hamnat ur led. 

Vilka är symtomen?

Typiskt undviker barnet att använda armen på grund av att det gör ont. Barnet håller som regel armen lätt böjd och vriden inåt.

Behandling

Tillståndet behandlas med det som kallas reponering. Vanligtvis kan detta utföras av en allmänläkare.

Reponering betyder "att sätta tillbaka på plats". Vid pigluxation så vrids underarmen och ibland vill läkaren också böja i armbågsleden för att få strålbenet på plats. Reponering är vanligtvis smärtsamt för barnet, men smärtan försvinner relativt snabbt och barnet kommer efter 15–30 minuter börja använda armen igen. Med en sådan manöver tvingar man strålbenet tillbaka i rätt position utan att skada strukturerna runt omkring.

Prognos

Prognosen är mycket god, även obehandlat, i och med att tillståndet oftast går tillbaka spontant efter en till två dagar. Likafullt rekommenderas läkarbesök, så att barnet påförs minsta möjliga smärta, och för att vara säker på att strålbenet kommer rätt på plats. Efter en sådan episod bör barnet inte dras i armarna, då det är mer utsatt för att skadan ska kunna uppstå igen.

Vill du veta mer?