Gå direkt till huvudinnehållet

Fingerledsartros och Heberdens knutor

Artros är den vanligaste ledsjukdomen. Artros i fingerleder är vanligt förekommande och kännetecknas av ledsmärta, nedsatt rörelse och förändringar i brosk och skelett.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin, Medibas

Senast reviderad:


Fakta om fingerledsartros och Heberdens knutor

  • Artros i fingerleder är vanligt förekommande och kännetecknas av ledsmärta, nedsatt rörelse och förändringar i brosk och skelett.
  • Tillståndet uppstår på grund av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i leden.
  • Besvären börjar ofta smygande med ledsmärta, nedsatt rörlighet och svårigheter att greppa föremål. 
  • Diagnosen ställs efter läkarundersökning. Röntgenundersökning är inte nödvändig för att ställa diagnosen.
  • Behandlingen av fingerledsartros är i första hand artrosskola och träning av händer och fingrar.
  • Läkemedelsbehandling kan bli aktuellt om träning av händer och fingrar inte gett tillfredsställande resultat. 

Vad är fingerledsartros och Heberdens knutor?

Artros är den vanligaste ledsjukdomen och uppstår på grund av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i leden.

Tillståndet påverkar oftast knä, höft och händer men även andra leder i kroppen kan drabbas.

Artros i fingerleder är vanligt förekommande och kännetecknas av ledsmärta, nedsatt rörelse och förändringar i brosk och skelett. Även ledernas mjukdelar kan påverkas av artrosförändringar. 

Symtom

Symtom på fingerledsartros börjar ofta smygande med ledsmärta, nedsatt rörlighet och att man kan ha svårt att greppa föremål. Rodnad och svullnad kan även förekomma. Besvären kan variera över tid.

Ibland kan fingrarnas ytterleder (DIP-leder) bli stela, ömma och knöliga utväxter kan förekomma. Detta kallas för Heberdens knutor. Om det i stället uppstår knöliga utväxter i fingrarnas mellanleder (PIP-leder) kallas det för Bouchards knutor. 

Artros går inte att bota utan är ett kroniskt tillstånd.

Orsak

Ledbrosket påverkas av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i leden. Olika faktorer kan påverka denna balans och ledbrosket kan bli uttunnat om obalans uppstår. 

Några av de faktorer som kan påverkar uppkomsten av tillståndet är bland annat en stor belastning på leden under lång tid, ärftliga faktorer eller tidigare skada. 

Diagnos

Diagnosen ställs efter läkarundersökning. Röntgenundersökning är inte nödvändig för att ställa diagnosen men kan ibland göras för att utesluta andra tillstånd som kan ge liknande symtom. 

Andra tillstånd som kan ge liknande besvär är bland annat inflammatorisk ledsjukdom, hemokromatos (blodsjukdom), osteonekros (benvävsdöd) och cancersjukdom.

Behandling av fingerledsartros

Behandlingen av fingerledsartros är i första hand artrosskola och träning av händer och fingrar. Genom artrosskola, som leds av fysioterapeuter, kan man få ökad kunskap om artros. 

En arbetsterapeut kan hjälpa med förskrivning av hjälpmedel för att underlätta vardagen. Värmebehandling kan ge bra smärtlindrande effekt hos vissa. 

Om läkemedelsbehandling behövs kan man prova med paracetamol  (alvedon) och anti-inflammatoriska läkemedel. Enstaka sprutor med kortison kan ges i leden om annan behandling inte gett tillräcklig bra effekt mot inflammationen.  

I sällsynta fall ger läkemedelsbehandling och träning av händer och fingrar inte tillräcklig med smärtlindring och då kan man behöva operation. Detta utförs av en ortoped som även tar ställning till vilken typ av operation är mest lämplig. 

Prognos

I de flesta fall utvecklas tillståndet under ett långt förlopp och många upplever god effekt av fysioterapi, övningar och läkemedelsbehandling. Hos vissa kan lättare felställningar av fingrar uppstå.

Patientorganisationer

Vill du veta mer?