Gå direkt till huvudinnehållet

Droppfinger

Droppfinger är ett tillstånd där sträcksenan som fäster till det yttersta benet på ett finger har gått av. Det gör att du inte kan sträcka ut fingret i yttersta leden.

Publicerad:Vad är droppfinger?

Droppfinger är en skada på fingertoppen som vanligtvis uppstår när en boll träffar fingerspetsen i samband med idrott, till exempel handboll. Förklaringen är att fästet för sträcksenan – den sena som gör att de yttersta lederna på fingrarna kan sträckas ut – slits loss från det yttersta fingerbenet.

Tillståndet kallas också Malletfinger.

En typisk upplevelse är att fingret smärtar och att det inte går att sträcka ut ytterleden.

När bör jag kontakta läkare?

Om du inte klarar att sträcka ut ytterleden på fingret tyder det på senan är avsliten. Då måste du uppsöka läkare för behandling.

Om fingret smärtar, eller om du tror att du skadat det, så bör du också snarast kontakta läkare. Om du väntar för länge med behandling kan du få varaktiga problem med fingret.

Diagnos

Sättet skadan uppstod på, och det faktum att du inte klarar att sträcka ut ytterleden på fingret, gör diagnosen enkel att ställa. Dessutom är det vanligt att en röntgenbild tas av fingret, i det fall att senan när den lossnar drar med sig en bit av benet (ett avslitningsfraktur), något som har betydelse för behandling och uppföljning. Det är dessutom viktigt att utesluta andra frakturer i fingret.

Behandling

Omedelbart efter att skadan uppstår bör du klämma över skadestället, kyla det med exempelvis is och hålla handen högt. Det är vanligt att läkaren ger inflammationsdämpande medel (NSAID) de första dagarna för att begränsa inflammationsreaktionen, som alltid uppstår efter muskel- och skelettskador.

Om det inte föreligger avslitningsfraktur immobiliseras ytterleden med en kort skena i en utsträckt (extenderad) eller lätt översträckt ställning i åtta veckor, samtidigt som de två fingerlederna innanför förblir rörliga. Skenan ska behållas på dag och natt i åtta veckor, och kan därefter användas som nattskena i ytterligare några veckor. Operation verkar inte ge ett bättre resultat. Du får inte böja ytterleden under behandlingsfasen, då immobiliseringsperioden i så fall måste startas från början igen och det tar då motsvarande längre tid för skadan att läka. Ytterbenet på fingret måste stöttas vid byte av skenan på så sätt att skadan inte rivs upp igen.

Om en avslitningsfrakturen föreligger och frakturen inbegriper en del av ledytan mot benet innanför, så kan operation krävas. Men nyare forskning tyder på att en sådan operation inte ger något bättre resultat än en konservativ behandling.

Prognos

Prognosen är god, men det kan ta 6–12 månader innan du har full sträckning i ytterleden. Även om det är viktigt med tidig behandling visar erfarenheter att behandling kan vara lyckosam ända upp till tre månader efter skadan.

Idrottsaktiviteter kan påbörjas igen efter cirka tio veckors tid, men det rekommenderas att fingret skyddas med tejp eller skena/ortos.

Trots korrekt behandling av en droppfingerskada så kan resultatet bli en kroniskt böjd fingertopp. Fingret kan bli deformerat om skadan förblir obehandlad.

Vill du veta mer?