Gå direkt till huvudinnehållet

Fotens skelett, från yttersidan

Publicerad:


  1. Os calcaneus (hälbenet)
  2. Os cuboideum (tärningsbenet)
  3. Os cuneiforme laterale (yttre kilformade benet)
  4. Os cuneiforme mediale (inre kilformade benet)
  5. Os naviculare (båtbenet)
  6. Os talus (språngbenet)
  7. Os fibula (vadbenet)
  8. Os tibia (skenbenet)