Gå direkt till huvudinnehållet

Fotledsfraktur, instabil

Publicerad:


Brott (1) genom distala fibula med ruptur av syndesmosen. (2). Betydande vidgning i fotledsgaffeln.

  1. Fraktur
  2. Syndesmos
  3. Tibia (skenbenet)
  4. Talus