Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselscreening av nyfödda med otoakustiska emissioner

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Davis A, Bamford J, Wilson I, Ramkalawan T, Forshaw M, Wright S. A critical review of the role of neonatal hearing screening in the detection of congenital hearing impairment. Health Technol Assess 1997; 1: 1–176.
  2. Fisch L. The significance of early auditory stimulation. Br Audiol 1990; 24: 141-2. PubMed  
  3. American Academy of Pediatrics. Task force on newborn and infant hearing. Newborn and infant hearing loss: detection and intervention. Pediatrics 1999; 103: 527 - 30. Pediatrics  
  4. Lutman ME, Grandori F. Screening for neonatal hearing defects. European consensus statement. Eur J Pediatr 1999; 158: 95–6.
  5. Kennedy CR. Neonatal screening for hearing impairment. Arch Dis Child 2000; 83: 377–83.
  6. Kennedy C, Kimm L, Thornton R, Davis A. False positives in universal neonatal screening for permanent childhood hearing impairment. Lancet 2000; 356: 1903–4.
  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Sven-Harald Anderssen, specialist i barnsjukdomar, seksjonsoverlege ved Barneavdelingen, Sykehuset Østfold HF