Gå direkt till huvudinnehållet

Vaxpropp

Senast reviderad:


Definition:
Ansamlingar av öronvax som leder till symtom och/eller leder till nedsatt förmåga att bedöma örat/hörseln.
Förekomst:
En av de vanligaste sökorsakerna till primärvården. Upp till två tredjedelar av äldre har (återkommande) vaxpropp.
Symtom:
Kan leda till smärta, klåda, svullnadskänsla, lockkänsla, tinnitus, hosta, yrsel och nedsatt hörsel.
Kliniska fynd:
Otoskopi visar vanligen öronvax som kan vara helt obstruerande.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Kan bestå av vaxlösande medel och/eller öronspolning och/eller manuell borttagning av öronvax.
 1. Michaudet C, Malaty J. Cerumen impaction: Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2018; 98(8):252-529. PMID:30277727. PubMed  
 2. Schwartz SR, Magit AE, Rosenfeld RM, et al. Clinical Practice Guideline (Update): Earwax (Cerumen Impaction). Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 156(1_suppl): S1-S29. pmid:28045591 PubMed  
 3. Roeser RJ, Ballachanda BB. Physiology, pathophysiology, and anthropology/epidemiology of human earcanal secretions. J Am Acad Audiol 1997; 8: 391-400. PubMed  
 4. Twerenbold R, Zehnder A, Breidthardt T, et al. Limitations of infrared ear temperature measurement in clinical practice. Swiss Med Wkly 2010; 140: w13131. pmid:21181568 PubMed  
 5. Coppin R, Wicke D, Little P. Managing earwax in primary care: efficacy of self-treatment using a bulb syringe. Br J Gen Pract 2008; 58: 44-9. PubMed  
 6. Coppin R, Wicke D, Little P. Randomized trial of bulb syringes for ear-wax: Impact on health service utilization. Ann Fam Med 2011; 9: 110-4. PubMed  
 7. Sevy JO, Singh A. Cerumen impaction. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Aaron K, Cooper TE, Warner L, et al. Ear drops for the removal of ear wax. Cochrane Database Syst Rev 2018; 7: CD012171. DOI:10.1002/14651858.CD012171.pub2. DOI  
 9. Söderberg H. Vem får genomföra öronspolning? 2019-03-14 (hämtad 2019-07-10). www.vardhandboken.se  
 10. Eekhof JA, de Bock GH, Le Cessie S,et al. A quasi-randomised controlled trial of water as a quick softening agent of persistent earwax in general practice. Br J Gen Pract. 2001;51(469):635-7. PMID:11510392. PubMed  
 11. Saloranta K, Westermarck T. Prevention of cerumen impaction by treatment of ear canal skin. A pilot randomized controlled study. Clin Otolaryngol 2005; 30: 112-114. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus