Gå direkt till huvudinnehållet

Öronmusslan, sjukdomar och skador

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Mudry A, Pirsig W. Auricular hematoma and cauliflower deformation of the ear: from art to medicine. Otol Neurotol 2009; 30: 116-20. PubMed  
  2. Giles WC, Iverson KC, King JD, Hill FC, Woody EA, Bouknight AL. Incision and drainage followed by mattress suture repair of auricular hematoma. Laryngoscope 2007; 117: 2097-9. PubMed  
  3. Ingvaldsen CA, Tønseth KA. Auricular haematoma. Tidsskr Nor Lægeforen 2017; 137(2): 105-7. pmid:28127072 PubMed  
  4. Leybell I. Auricular hematoma drainage. Medscape, last updated May 10, 2018.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus