Gå direkt till huvudinnehållet

Öronmissbildningar och utstående öron

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Medfödda missbildningar i ytterörat kan vara ensidiga och dubbelsidiga: mikroti (missbildat ytteröra), anoti (avsaknad av ytteröra), preaurikulär fistel, aurikulärt bihang, auris alatae (utstående öron).
Förekomst:
Utstående öron är relativt vanligt.
Symtom:
Medfödd anomali i örat.
Kliniska fynd:
Beroende på typ av missbildning.
Diagnostik:
Inga ytterligare undersökningar behövs.
Behandling:
Utstående öron kan eventuellt behandlas tidigt med tejpning eller kirurgisk korrigering i 6–8 årsåldern. Hörselnedsättning vid atresi kan behandlas med benförankrad hörapparat (BAHA).
  1. Isaacson GC. Congenital anomalies of the ear. UpToDate, last updated Jan 21, 2022. UpToDate  
  2. Ali K, Meaike JD, Maricevich RS, Olshinka A. The Protruding Ear: Cosmetic and Reconstruction. Semin Plast Surg. 2017;31(3):152-160. PMID: 28798550 PubMed  
  3. Harris J, Källén B, Robert E. The epidemiology of anotia and microtia. J Med Genet 1996; 33: 809. PubMed  
  4. Roth DA, Hildesheimer M, Bardenstein S, et al. Preauricular skin tags and ear pits are associated with permanent hearing impairment in newborns. Pediatrics 2008; 122: e884. PMID: 18829787 PubMed  
  5. van Wijk MP, Breugem CC, Kon M. Non-surgical correction of congenital deformities of the auricle: a systematic review of the literature. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009 Jun;62(6):727-36. doi: 10.1016/j.bjps.2009.01.020. Epub 2009 Mar 27. PMID: 19328756 PubMed  
  6. Lu DYD, Pauwels J, Jin L, Kozak FK, Chadha NK. Detection of abnormally shaped ears by a trained non-specialist allows for early non-surgical intervention. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 Jul;110:22-26. doi: 10.1016/j.ijporl.2018.04.017. Epub 2018 Apr 23. PMID: 29859580 PubMed  
  7. Janz B A, Cole P, Hollier L H, Jr, Stal S.Treatment of prominent and constricted ear anomalies Plast Reconstr Surg 2009124(1, Suppl)27e–37e. PMID: 19568137 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet