Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselgång, exostos

Senast reviderad:


Definition:
Godartade benutväxter i hörselgången.
Förekomst:
Relativt vanligt förekommande, främst hos simmare och andra som utsätts för kallt vatten.
Symtom:
Ofta få eller inga, men kan predisponera för vaxpropp och extern otit. I uttalade fall konduktiv hörselnedsättning.
Kliniska fynd:
Trång hörselgång, ofta bilateralt.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild.
Behandling:
Kirurgi i uttalade fall och vid recidiverande infektioner.
  1. Samy RN. Benign tumors external ear. eMedicine, last updated Sep 21, 2020. Hämtad 22-07-20. emedicine.medscape.com  
  2. Health Issues for Surfers.Todd B. Zoltan, M.D., J.D., S. Taylor Kenneth, M.D., and Suraj A. Achar, M.D.Am Fam Physician. 2005;71(12):2313-2317 www.aafp.org  
  3. Temirbekov D, Celikyurt C. Middle ear osteoma causing Eustachian tube obstruction: A case report and literature review. J Otol. 2020;15(4):161-165. doi:10.1016/j.joto.2020.06.003PMID: 33293918 PubMed  
  4. Carls JL, Mendenhall WM, Morris CG, Antonelli PJ. External auditory canal stenosis after radiation therapy. Laryngoscope. 2002;112(11):1975-1978. doi:10.1097/00005537-200211000-00012PMID: 12439165 PubMed  
  5. Michels TC, Duffy MT, Rogers DJ. Hearing Loss in Adults: Differential Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2019;100(2):98-108PMID: 31305044 PubMed  
  6. Kroon DF, Lawson ML, Derkay CS, Hoffmann K, McCook J. Surfer's ear: external auditory exostoses are more prevalent in cold water surfers. Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 126: 499. PubMed  
  7. Vårdgivare Skåne. Vårdriktlinjer.Extern otit. 2019-11-18 (hämtad 2022-07-01) vardgivare.skane.se  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim