Gå direkt till huvudinnehållet

Snarkning utan definierad orsak

Senast reviderad:


Definition:
Inspiratoriskt ljud som uppkommer under sömn och som orsakas av att vävnaden i farynx mellan choanae och epiglottis faller samman.
Förekomst:
Är vanligare bland män och ökar med åldern upp till cirka 60-årsåldern.
Symtom:
Snarkning rapporterad av patient eller anhörig. Vid dagtrötthet och rapporterade andningsuppehåll under sömnen bör sömnapnésyndrom misstänkas.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara septumdeviation, näspolyper, förstorad uvula och tonsillhypertrofi. Vanligt med övervikt.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar kan vara polysomnografi, vid misstanke om obstruktivt sömnapnésyndrom.
Behandling:
Råd om egenbehandling. Eventuellt bettskena. I sällsynta fall kan operation bli aktuell.
 1. Lugaresi E, Cirignotta F, Coccagna G, Piana C. Some epidemiological facts on snoring and cardiocirculatory disturbances. Sleep 1980; 3: 221-4. PubMed  
 2. Quinn SJ, Daly N, Ellis PDM. Observation of the mechanism of snoring using sleep nasoendoscopy. Clin Otolaryngol 1995; 20: 360-4. PubMed  
 3. Beninati W, Frey W. Overview of snoring in adults. UpToDate 19.2 2011; oppslag oktober 2011 UpToDate  
 4. Berger G, Berger R, Oksenberg A. Progression of snoring and obstructive sleep apnoea: the role of increasing weight and time. Eur Respir J 2009; 33: 338-45 PubMed  
 5. Peppard PE, Young T, Palta M, et al. Longitudinal study of moderate weight changes and sleepdisordered. JAMA 2000; 284: 3015-21 Journal of the American Medical Association  
 6. Jennum P, Hein HO, Suadicani P, Gyntelberg F. Cardiovascular risk factors in snorers. A cross-sectional study of 3,323 men aged 54 to 74 years: the Copenhagen male study. Chest 1992; 102: 1371-6. PubMed  
 7. Mirza S. Snoring. BMJ Best Practice, last updated Apr 20, 2015.
 8. Ieto V, Kayamori F, Montes MI, et al. Effects of Oropharyngeal Exercises on Snoring: A Randomized Trial. Chest 2015; 148: 683-91. doi:10.1378/chest.14-2953 DOI  
 9. Aarts MC, Rovers MM, van der Heijden GJ, et al. The value of a mandibular repositioning appliance for the treatment of nonapneic snoring. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144:170-173. PubMed  
 10. Willatt D. The evidence for reducing inferior turbinates. Rhinology. 2009;47:227-236. PubMed  
 11. Levin BC, Becker GD. Uvulopalatopharyngoplasty for snoring: long-term results. Laryngoscope 1994; 104: 1150-2. PubMed  
 12. Koay CB, Freeland AP, Stradling JR. Short- and long-term outcomes of uvulopalatopharyngoplasty for snoring. Clin Otolaryngol 1995; 20: 45-8. PubMed  
 13. Sömnapné – Läkemedel är ett bra alternativ till operation. SBU 2007 www.sbu.se  
 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet