Adenoidhypertrofi

  • Definition:Förstorade adenoider som kan leda till obstruktiva besvär och/eller långvarig sekretorisk mediaotit.
  • Förekomst:Vanligast vid 3–7 års ålder.
  • Symtom:Typiska symtom är nasalt tal, munandning, nästäppa, snarkningar, apnéer och orolig sömn.
  • Kliniska fynd:Typiska fynd kan vara ansiktsdrag som talar för adenoidhypertrofi med tecken på näsandning. 
  • Diagnostik:Diagnostiken baseras på anamnes, kliniska fynd och kompletterande undersökningar (oftast fiberskopisk undersökning)
  • Behandling:Behandling består av aktiv expektans, läkemedelsbehandling eller kirurgisk åtgärd.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.