Larynxcancer

  • Definition:Cancersjukdom i struphuvudet.
  • Förekomst:I Sverige insjuknar cirka 160 personer årligen i larynxcancer, varav drygt 80 % är män.
  • Symtom:Cancer på stämbanden (glottisk cancer) ger heshet och upptäcks därför ofta i ett tidigt stadium. Supraglottisk cancer debuterar ofta med sväljningssmärta och/eller förstorade lymfkörtlar på halsen. Andra vanliga symtom är dysfagi, viktnedgång och luftvägshinder. Subglottisk cancer ger ofta heshet och stridorös andning.
  • Kliniska fynd:Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek, heshet >3 veckor utan förbättring eller sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen ska föranleda misstanke och till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.
  • Diagnostik:Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
  • Behandling:Kirurgi och strålbehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.