Gå direkt till huvudinnehållet

Larynxcancer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancersjukdom i struphuvudet.
Förekomst:
I Sverige insjuknar cirka 160 personer årligen i larynxcancer, varav drygt 80 % är män.
Symtom:
Cancer på stämbanden (glottisk cancer) ger heshet och upptäcks därför ofta i ett tidigt stadium. Supraglottisk cancer debuterar ofta med sväljningssmärta och/eller förstorade lymfkörtlar på halsen. Andra vanliga symtom är dysfagi, viktnedgång och luftvägshinder. Subglottisk cancer ger ofta heshet och stridorös andning.
Kliniska fynd:
Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek, heshet >3 veckor utan förbättring eller sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen ska föranleda misstanke och till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer. 
Diagnostik:
Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
Behandling:
Kirurgi och strålbehandling.
  1. Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer. RCC. Hämtad 2021-07-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Shah, S. UpToDate. Overview of the diagnosis and staging of head and neck cancer. Last updated: Jun 28, 2021 www.uptodate.com  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet