Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer i hypofarynx

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancersjukdom i nedre delen av svalget.
Förekomst:
I Sverige insjuknar cirka 60 personer årligen i hypofarynxcancer.
Symtom:
Ger länge endast okarakteristiska symtom som globuskänsla och lättare sväljsvårigheter. Mer specifika symtom är ensidig halssmärta, obehag vid sväljning och sväljningssvårigheter. Resistens på halsen och/eller heshet är ofta debutsymtom, men tyder på lokal spridning. Ofta viktnedgång.
Kliniska fynd:
Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek, heshet >3 veckor utan förbättring eller sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen ska föranleda misstanke och till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer. 
Diagnostik:
Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
Behandling:
Icke kurativt syftande strålbehandling är första linjens behandling behandling om tumören är avancerad, vilket de flesta hypofarynxtumörer är vid diagnos. Ibland är kirurgi aktuellt.
  1. Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer. RCC. Hämtad 2021-07-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Shah, S. UpToDate. Overview of the diagnosis and staging of head and neck cancer. Last updated: Jun 28, 2021 www.uptodate.com  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet