Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD)

  • Definition:En onormal stämbandsstängning under respirationscykeln med luftvägsobstruktion särskilt under inspiration. Beror på ökad muskeltonus i svalget utan känd orsak. 
  • Förekomst:Relativt sällsynt, ses oftast hos unga vuxna.
  • Symtom:Typiskt ses väsningar/stridor, hosta, känsla av täthet i halsen, röstförändringar. Andfåddhet med inspiratorisk stridor som utlöses av ansträngning.
  • Kliniska fynd:Stridor i larynx. Laryngoskopi kan visa helt eller delvis stängda stämband.
  • Diagnostik:Svårupptäckt tillstånd. Nedsatt flöde vid inspiration vid spirometri. Astma måste uteslutas.
  • Behandling:Avslappningstekniker, stämbandsträning och andningsövningar, eventuellt kognitiv terapi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.