Akut tonsillit

  • Definition:Akut inflammation i tonsillerna, vanligen orsakat av luftvägsvirus. Vid bakteriell tonsillit är streptokocker grupp A (GAS) vanligast agens.
  • Förekomst:Vanlig orsak till att kontakt med läkare inom primärvården.
  • Symtom:Akut insättande feber, huvudvärk och sväljsvårigheter. Smärtorna strålar ofta mot öronen.
  • Kliniska fynd:Svullna och kärlinjicerade mörkröda tonsiller, eventuellt med gulvit beläggning. Lymfkörtlarna under käkvinkeln är förstorade och ömma.
  • Diagnostik:Centorkriterier, eventuellt strepA-test (om ≥3 av 4 uppfyllda Centorkriterier) och/eller mononukleostest.
  • Behandling:Antibiotika kan ges vid påvisad bakteriell tonsillit.

Basfakta

Definition

  • Akut inflammation i tonsillerna.
  • Det är en glidande övergång mellan faryngit och tonsillit, ofta är ont i halsen och känsla av sårighet i halsen en faryngotonsillit.
  • Akut tonsillit ses vid en lång rad sjukdomar med olika etiologi.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.