Gå direkt till huvudinnehållet

Tonsillit, akut

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


DEFINITION:
Akut inflammation i tonsillerna, vanligen orsakat av luftvägsvirus. Vid bakteriell tonsillit är streptokocker grupp A (GAS) vanligast agens.
FÖREKOMST:
Vanlig orsak till att kontakt med läkare inom primärvården.
SYMTOM:
Akut insättande feber, huvudvärk och sväljsvårigheter. Smärtorna strålar ofta mot öronen.
KLINISKA FYND:
Svullna och kärlinjicerade mörkröda tonsiller, eventuellt med gulvit beläggning. Lymfkörtlarna under käkvinkeln är förstorade och ömma.
DIAGNOSTIK:
Centorkriterier, eventuellt snabbtest för streptokocker grupp A (om ≥3 av 4 uppfyllda Centorkriterier) och/eller mononukleostest.
BEHANDLING:
Antibiotika erbjuds vid ≥3 av 4 uppfyllda Centorkriterier. Antibiotika behöver inte ges rutinmässigt till alla och ges efter en individuell bedömning av nytta/risk. 
 1. Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, Giske CG, Mölstad S, Norman C, Rystedt K, Sundvall PD, Hedin K.. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ 2019; 367: 367:l5337. PMID: 31585944 PubMed  
 2. Lindbaek M, Hoiby EA, Lermark G, Steinsholt IM, Hjortdahl P. Predictors for spread of clinical group A streptococcal tonsillitis within the household. Scand J Prim Health Care 2004; 22: 239-43. PubMed  
 3. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2019) www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. Lindbaek M, Hoiby EA, Lermark G, Steinsholt IM, Hjortdahl P. Which is the best method to trace group A streptococci in sore throat patients: culture or GAS antigen test? Scand J Prim Health Care 2004; 22: 233-8. PubMed  
 5. Schachtel BP, Fillingim JM, Beiter DJ, Lane AC, Schwartz LA. Subjective and objective features of sore throat. Arch Intern Med 1984; 144:497-500. PubMed  
 6. Hellström S, Norman C. Öron-, näs- och halssjukdomar. Faktaruta 2 Indikationer för tonsillektomi. Läkemedelsboken 2017 lakemedelsboken.se  
 7. Hellström S, Norman C. Läkemedelsboken. Öron-, näs- och halssjukdomar 2017. lakemedelsboken.se  
 8. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Faryngotonsillit. 2016-01-13 (hämtad 2020-01-23). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 9. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. DOI  
 10. Morad A, Sathe NA, Francis DO et al. Tonsillectomy Versus Watchful Waiting for Recurrent Throat Infection: A Systematic Review. Pediatrics Feb 2017, 139 (2) e20163490 pmid: 28096515 PubMed  
 11. van Staaij BK, van den Akker EH, Rovers MM, Hordijk GJ, Hoes AW, Schilder AG. Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat infections or adenotonsillar hypertrophy: open, randomised controlled trial. BMJ 2004; 329: 651-4. PubMed  
 12. Paradise JL, Bluestone CD, Colborn DK, et al. Tonsillectomy and adenotonsillectomy for recurrent throat infection in moderately affected children. Pediatrics 2002; 110: 7-15. Pediatrics  
 13. SBU. Jämförelse av tekniker vid operation av halsmandlar (tonsillektomi). 2019-08-19 (Hämtad 2019-08-20). www.sbu.se  
 14. Indikation för tonsillotomi på barn och ungdomar. Rapport 2011:05 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer. www.socialstyrelsen.se  
 15. Del Mar C, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. I: The Cochrane Library, Issue 1, 2000. Oxford: Update software, 2000. The Cochrane Library  
 16. De-Meyere M, Mervielde Y, Verschraegen G, Bogaert M. Effect of penicillin on the clinical course of streptococcal pharyngitis in general practice. Eur J Clin Pharmocol 1992; 43: 581-5. PubMed  
 17. Zwart S. Sachs AB. Ruijs GJ, Gubbels JW, Hoes AW, de Melker RA. Penicillin for acute sore throat: randomised double blind trial of seven days versus three days treatment or placebo in adults. BMJ 2000; 320: 150-4. British Medical Journal  
 18. Burton MJ, Towler B, Glasziou P. Tonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic / recurrent acute tonsillitis. Oxford: The Cochrane Library, issue 3, 1999. Last amendment: 14 December 1998 The Cochrane Library  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus