Gå direkt till huvudinnehållet

Akut tonsillit

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:DEFINITION:
Akut inflammation i tonsillerna, vanligen orsakat av luftvägsvirus. Vid bakteriell tonsillit är streptokocker grupp A (GAS) vanligast agens.
FÖREKOMST:
Vanlig orsak till att kontakt med läkare inom primärvården.
SYMTOM:
Akut insättande feber, huvudvärk och sväljsvårigheter. Smärtorna strålar ofta mot öronen.
KLINISKA FYND:
Svullna och kärlinjicerade mörkröda tonsiller, eventuellt med gulvit beläggning. Lymfkörtlarna under käkvinkeln är förstorade och ömma.
DIAGNOSTIK:
Centorkriterier, eventuellt snabbtest för streptokocker grupp A (om ≥3 av 4 uppfyllda Centorkriterier) och/eller mononukleostest.
BEHANDLING:
Antibiotika erbjuds vid ≥3 av 4 uppfyllda Centorkriterier. Antibiotika behöver inte ges rutinmässigt till alla och ges efter en individuell bedömning av nytta/risk. 
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus