Gå direkt till huvudinnehållet

Akut tonsillit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut inflammation i tonsillerna, vanligen orsakat av luftvägsvirus. Vid bakteriell tonsillit är streptokocker grupp A (GAS) vanligast förekommande.
Förekomst:
Vanlig orsak till kontakt med läkare inom primärvården.
Symtom:
Akut insättande feber, huvudvärk och sväljsvårigheter. Smärtorna strålar ofta mot öronen.
Kliniska fynd:
Svullna och kärlinjicerade mörkröda tonsiller, eventuellt med gulvit beläggning. Lymfkörtlarna under käkvinkeln är förstorade och ömma.
Diagnostik:
Centorkriterier, eventuellt snabbtest för streptokocker grupp A (om ≥3 av 4 uppfyllda Centorkriterier) och/eller mononukleostest.
Behandling:
Antibiotika erbjuds vid ≥3 av 4 uppfyllda Centorkriterier. Antibiotika behöver inte ges rutinmässigt till alla och ges efter en individuell bedömning av nytta/risk. 
 1. Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, Giske CG, Mölstad S, Norman C, Rystedt K, Sundvall PD, Hedin K.. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ 2019; 367: 367:l5337. PMID: 31585944 PubMed  
 2. Lindbaek M, Hoiby EA, Lermark G, Steinsholt IM, Hjortdahl P. Predictors for spread of clinical group A streptococcal tonsillitis within the household. Scand J Prim Health Care 2004; 22: 239-43. PubMed  
 3. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2023) www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. Lindbaek M, Hoiby EA, Lermark G, Steinsholt IM, Hjortdahl P. Which is the best method to trace group A streptococci in sore throat patients: culture or GAS antigen test? Scand J Prim Health Care 2004; 22: 233-8. PubMed  
 5. Hellström S, Norman C. Öron-, näs- och halssjukdomar. Faktaruta 2 Indikationer för tonsillektomi. Läkemedelsboken 2017 lakemedelsboken.se  
 6. Hellström S, Norman C. Läkemedelsboken. Öron-, näs- och halssjukdomar 2017. lakemedelsboken.se  
 7. Tonsillit. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hämtad 2023-03-29 nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 8. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. PMID: 25407135 PubMed  
 9. Morad A, Sathe NA, Francis DO et al. Tonsillectomy Versus Watchful Waiting for Recurrent Throat Infection: A Systematic Review. Pediatrics Feb 2017, 139 (2) e20163490 pmid: 28096515 PubMed  
 10. Wilson JA, O'Hara J, Fouweather T, et al. Conservative management versus tonsillectomy in adults with recurrent acute tonsillitis in the UK (NATTINA): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2023. pmid:37209706 PubMed  
 11. van Staaij BK, van den Akker EH, Rovers MM, Hordijk GJ, Hoes AW, Schilder AG. Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat infections or adenotonsillar hypertrophy: open, randomised controlled trial. BMJ 2004; 329: 651-4. PubMed  
 12. Paradise JL, Bluestone CD, Colborn DK, et al. Tonsillectomy and adenotonsillectomy for recurrent throat infection in moderately affected children. Pediatrics 2002; 110: 7-15. PMID: 12093941 PubMed  
 13. SBU. Jämförelse av tekniker vid operation av halsmandlar (tonsillektomi). 2019-08-19 (Hämtad 2019-08-20). www.sbu.se  
 14. Indikation för tonsillotomi på barn och ungdomar. Rapport 2011:05 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer. www.socialstyrelsen.se  
 15. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 5;2013(11):CD000023. doi: 10.1002/14651858.CD000023.pub4. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2021 Dec 9;12:CD000023. PMID: 24190439 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet