Gå direkt till huvudinnehållet

Tonsillhypertrofi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Hypertrofiska eller förstorade tonsiller utan att tecken på infektion föreligger.
Förekomst:
Tonsillhypertrofi är vanligt hos barn men förekommer även hos vuxna.
Symtom:
Sväljbesvär, ätsvårigheter och röstförändringar. Ibland orolig sömn och andningsbesvär med apnéperioder och sömnapnésyndrom.
Kliniska fynd:
Förstorade tonsiller utan tecken på akut infektion. Övrig undersökning av munhåla och svalg samt lymfkörtlar på halsen rekommenderas.
Diagnostik:
Vid besvärande symtom kan endoskopisk rinoskopi göras (oftast hos specialist i ÖNH-sjukdomar)
Behandling:
Vid lättare symtom ingen behandling. Vid obstruktiva symtom med negativ påverkan på livskvalitet och/eller funktion kan kirurgi övervägas med tonsillotomi eller tonsillektomi.
 1. Friedman M, Salapatas AM, Bonzelaar LB. Updated Friedman Staging System for Obstructive Sleep Apnea. Adv Otorhinlaryngol 2017; 80: 41-48. pmid:28738388 PubMed  
 2. Sveriges regioner i samverkan. Sammanfattning av planerade insatser 2019 i nationella programområden och nationella samverkansgrupper. (Hämtad 2019-08-07). medibas.se  
 3. Hwang MS, Salapatas MS, Yalamanchali S, et al. Factors associated with hypertrophy of the lingual tonsils. Otolarynol Head Neck Surg 2015; 152(5): 851-5. pmid:25754182 PubMed  
 4. Indikation för tonsillotomi på barn och ungdomar. Rapport 2011:05 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer. www.diva-portal.org  
 5. Mitchell RB, Archer SM, Ishman SL, et al. Clinical Practice Guideline: Tonsillectomy in Children (Update). Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2019; 160: S1-S42. doi:10.1177/0194599818801757 DOI  
 6. van Staaij BK, van den Akker EH, Rovers MM, Hordijk GJ, Hoes AW, Schilder AGM . Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat infections or adenotonsillar hypertrophy: open, randomised controlled trial. BMJ 2004; 329: 651-4. British Medical Journal  
 7. Wong Chung JERE, van Benthem PPG, Blom HM. Tonsillotomy versus tonsillectomy in adults suffering from tonsil-related afflictions: a systematic review. Acta Otolaryngol 2018; 138(5): 492-501. pmid:29241412 PubMed  
 8. Zhang LY, Zhong L, David M, et al. Tonsillectomy or tonsillotomy? A systematic review for paediatric sleep-disordered breathing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2017; 103: 41-50. pmid:29224763 PubMed  
 9. Sveriges kommuner och landsting. Nationella medicinska indikationer: tonsilloperation. Rapport från expertgruppen för tonsilloperation inom Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi. Mars 2009. www.tonsilloperation.se  
 10. Ingram DG, Friedman NR. Toward Adenotonsillectomy in Children: A Review for the General Pediatrician. JAMA Pediatr 2015; 169:1155. PubMed  
 11. Wood JM, Cho M, Carney AS. Role of subtotal tonsillectomy ('tonsillotomy') in children with sleep disordered breathing.. J Laryngol Otol 2014; 128: S3-7. PubMed  
 12. Cardwell M , et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and perioperative bleeding in paediatric tonsillectomy. Cochrane Database Syst Rev, issue 2, 2005. The Cochrane Library  
 13. EMA: PRAC recommends restricting the use of codeine when used for pain relief in children. 14 juni 2013. www.ema.europa.eu  
 14. Møller-Andersen K, Møller H. Tonsillektomi à chaud med letal udgang. Ugeskr Læger 2003; 165: 2206. Ugeskrift for Læger  
 15. Garetz SL, Mitchell RB, Parker PD. Quality of life and obstructive sleep apnea symptoms after pediatric adenotonsillectomy. Pediatrics 2015; 135: e477-86. PMID: 25601979 PubMed  
 16. Byars SG, Stearns SC, Boomsma JJ . Association of Long-Term Risk of Respiratory, Allergic, and Infectious Diseases With Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2018; 144: 594. pmid:29879264 PubMed  
 17. Edmonson MB, Zhao Q, Francis DO et al. Association of Patient Characteristics With Postoperative Mortality in Children Undergoing Tonsillectomy in 5 US States. JAMA. 2022 Jun 21;327(23):2317-2325. PMID: 35727278 PubMed  
 18. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 19;11:CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. DOI  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus