Gå direkt till huvudinnehållet

Tonsillhypertrofi

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Hypertrofiska eller förstorade tonsiller utan att tecken på infektion föreligger.
Förekomst:
Tonsillhypertrofi är vanligt hos barn men förekommer även hos vuxna.
Symtom:
Sväljbesvär, ätsvårigheter och röstförändringar. Ibland orolig sömn och andningsbesvär med apnéperioder och sömnapnésyndrom.
Kliniska fynd:
Förstorade tonsiller utan tecken på akut infektion. Övrig undersökning av munhåla och svalg samt lymfkörtlar på halsen rekommenderas.
Diagnostik:
Vid besvärande symtom kan endoskopisk rinoskopi göras (oftast hos specialist i ÖNH-sjukdomar)
Behandling:
Vid lättare symtom ingen behandling. Vid obstruktiva symtom med negativ påverkan på livskvalitet och/eller funktion kan kirurgi övervägas med tonsillotomi eller tonsillektomi.
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus