Gå direkt till huvudinnehållet

Streptokockinfektion i halsen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i bakre svalget och/eller tonsillerna till följd av en infektion med streptokocker, vanligen grupp A-streptokocker (GAS).
Förekomst:
Vanligt förekommande hos vuxna och barn över 3 års ålder.
Symtom:
Halsont, sväljsvårigheter och ökad temperatur (38–40 °C), men inga andra förkylningssymtom.
Kliniska fynd:
Intensivt röda tonsiller, ofta med beläggning och förstorade och ömma lymfkörtlar i käkvinkeln.
Diagnostik:
Klinisk diagnostik med hjälp av Centorkriterier samt positivt snabbtest för streptokocker.
Behandling:
Svåra och måttliga fall behandlas med antibiotika (penicillin), vid milda symtom kan man avstå från antibiotika.
 1. Kalra MG, Higgins KE, Perez ED. Common questions about streptococcal pharyngitis. Am Fam Physician. 2016 Jul 1;94(1):24-31. PMID: 27386721 PubMed  
 2. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics 2010; 126: e557-64. PMID: 20696723 PubMed  
 3. Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(2):175–176. PMID: 17259882 PubMed  
 4. Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, Giske CG, Mölstad S, Norman C, Rystedt K, Sundvall PD, Hedin K.. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ 2019; 367: 367:l5337. PMID: 31585944 PubMed  
 5. Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2021 – Epidemiologisk årsrapport, tabellsamling. Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55(10):e86–e102. PMID: 22965026 PubMed  
 7. Vincent MT, Celestin N, Hussain AN. Pharyngitis. Am Fam Physician 2004; 69: 1465-70. PubMed  
 8. Avire NJ, Whiley H, Ross K. A Review of Streptococcus pyogenes: Public Health Risk Factors, Prevention and Control. Pathogens. 2021 Feb 22;10(2):248. doi: 10.3390/pathogens10020248. PMID: 33671684 PubMed  
 9. Linder JA, Chan JC, Bates DW. Evaluation and treatment of pharyngitis in primary care practice: the difference between guidelines is largely academic. Arch Intern Med. 2006;166(13):1374–1379. PMID: 16832002 PubMed  
 10. Lindbaek M, Hoiby EA, Lermark G, Steinsholt IM, Hjortdahl P. Predictors for spread of clinical group A streptococcal tonsillitis within the household. Scand J Prim Health Care 2004; 22: 239-43. PubMed  
 11. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2022) www.folkhalsomyndigheten.se  
 12. Managing scarlet fever. Drug Ther Bull. 2017;55(9):102. PMID:28882851. PubMed  
 13. Faryngotonsilliter i öppenvård, behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2012. lakemedelsverket.se  
 14. Rystedt K, Hedin K, Tyrstrup M et al. Agreement between rapid antigen detection test and culture for group A streptococcus in patients recently treated for pharyngotonsillitis - a prospective observational study in primary care. Scand J Prim Health Care. 2023 Mar;41(1):91-97. doi: 10.1080/02813432.2023.2182631. Epub 2023 Mar 7. PMID: 36880344 PubMed  
 15. McIsaac WJ, Goel V, To T, Low DE. The validity of a sore throat score in family practice. CMAJ 2000; 163:811-5. PubMed  
 16. Hellström S, Norman C. Öron-, näs- och halssjukdomar. Faktaruta 2 Indikationer för tonsillektomi. Läkemedelsboken 2017 lakemedelsboken.se  
 17. Hellström S, Norman C. Läkemedelsboken. Öron-, näs- och halssjukdomar 2017. lakemedelsboken.se  
 18. Zwart S, Rovers MM, de Melker RA, et al. Penicillin for acute sore throat in children: randomised, double blind trial. BMJ 2003; 327: 1324-7. PMID: 14656841 PubMed  
 19. van Driel ML, De Sutter AIM, Habraken H, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD004406. DOI: 10.1002/14651858.CD004406.pub4. PMID: 27614728 PubMed  
 20. Alho O-P, Koivunen P, Penna T, Teppo H, Koskela M, Luotonen J. Tonsillectomy versus watchful waiting in recurrent streptococcal pharyngitis in adults: randomised controlled trial. BMJ 2007; 334: 939-41. PubMed  
 21. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 19;11:CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. PMID: 25407135 PubMed  
 22. Paradise JL, Bluestone CD, Colborn DK, et al. Tonsillectomy and adenotonsillectomy for recurrent throat infection in moderately affected children. Pediatrics 2002; 110: 7-15. PubMed  
 23. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Suspect PANDAS in children with acute neuropsychiatric symptoms. Infection behind the disease - long-term antibiotic therapy should be considered. Lakartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet