Gå direkt till huvudinnehållet

Streptokockinfektion i halsen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i bakre svalget och/eller tonsillerna till följd av en infektion med streptokocker, vanligen grupp A-streptokocker (GAS).
Förekomst:
Vanligt förekommande.
Symtom:
Halsont, sväljsvårigheter och ökad temperatur (38–40 °C), men inga förkylningssymtom.
Kliniska fynd:
Intensivt röda tonsiller, ofta med beläggning och förstorade och ömma lymfkörtlar i käkvinkeln.
Diagnostik:
Klinisk diagnostik med hjälp av Centorkriterier samt positivt snabbtest för streptokocker.
Behandling:
Svåra och måttliga fall behandlas med antibiotika (penicillin), vid milda symtom kan man avstå från antibiotika.
 1. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics 2010; 126: e557-64. PubMed  
 2. Tanz RR, Shulman ST. Chronic pharyngeal carriage of group A streptococci. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(2):175–176.
 3. Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, Giske CG, Mölstad S, Norman C, Rystedt K, Sundvall PD, Hedin K.. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ 2019; 367: 367:l5337. PMID: 31585944 PubMed  
 4. Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS). Årsrapport 2011. Folkälsomyndigheten, Hämtad 2017-09-12. www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55(10):e86–e102.
 6. Vincent MT, Celestin N, Hussain AN. Pharyngitis. Am Fam Physician 2004; 69: 1465-70. PubMed  
 7. Linder JA, Chan JC, Bates DW. Evaluation and treatment of pharyngitis in primary care practice: the difference between guidelines is largely academic. Arch Intern Med. 2006;166(13):1374–1379.
 8. Lindbaek M, Hoiby EA, Lermark G, Steinsholt IM, Hjortdahl P. Predictors for spread of clinical group A streptococcal tonsillitis within the household. Scand J Prim Health Care 2004; 22: 239-43. PubMed  
 9. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2019) www.folkhalsomyndigheten.se  
 10. Faryngotonsilliter i öppenvård, behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2012. lakemedelsverket.se  
 11. Webb KH, Needham CA, Kurtz SR. Use of a high-sensitivity rapid strep test without culture confirmation of negative results. J Fam Pract 2000; 49:24-8. PubMed  
 12. Worrall G, Hutchinson J, Sherman G, Griffiths J. Diagnosing streptococcal sore throat in adults: randomized controlled trial of in-office aids. Can Fam Physician 2007; 53: 666-71. PubMed  
 13. McIsaac WJ, Goel V, To T, Low DE. The validity of a sore throat score in family practice. CMAJ 2000; 163:811-5. PubMed  
 14. Hellström S, Norman C. Öron-, näs- och halssjukdomar. Faktaruta 2 Indikationer för tonsillektomi. Läkemedelsboken 2017 lakemedelsboken.se  
 15. Hellström S, Norman C. Läkemedelsboken. Öron-, näs- och halssjukdomar 2017. lakemedelsboken.se  
 16. Zwart S, Rovers MM, de Melker RA, et al. Penicillin for acute sore throat in children: randomised, double blind trial. BMJ 2003; 327: 1324-7. British Medical Journal  
 17. van Driel ML, De Sutter AIM, Habraken H, Thorning S, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD004406. DOI: 10.1002/14651858.CD004406.pub4. DOI  
 18. Alho O-P, Koivunen P, Penna T, Teppo H, Koskela M, Luotonen J. Tonsillectomy versus watchful waiting in recurrent streptococcal pharyngitis in adults: randomised controlled trial. BMJ 2007; 334: 939-41. PubMed  
 19. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 19;11:CD001802. DOI: 10.1002/14651858.CD001802.pub3. DOI  
 20. Paradise JL, Bluestone CD, Colborn DK, et al. Tonsillectomy and adenotonsillectomy for recurrent throat infection in moderately affected children. Pediatrics 2002; 110: 7-15. PubMed  
 21. Gerber MA. Diagnosis of group A streptococcal pharyngitis. Pediatr Ann 1998;27:269-73. PubMed  
 22. Olivier C. Rheumatic fever--is it still a problem? J Antimicrob Chemother 2000;45(suppl):13-21.
 23. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Suspect PANDAS in children with acute neuropsychiatric symptoms. Infection behind the disease - long-term antibiotic therapy should be considered. Lakartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus