Gå direkt till huvudinnehållet

Streptokockinfektion i halsen

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Infektion i bakre svalget och/eller tonsillerna till följd av en infektion med streptokocker, vanligen grupp A-streptokocker (GAS).
Förekomst:
Vanligt förekommande.
Symtom:
Halsont, sväljsvårigheter och ökad temperatur (38–40 °C), men inga förkylningssymtom.
Kliniska fynd:
Intensivt röda tonsiller, ofta med beläggning och förstorade och ömma lymfkörtlar i käkvinkeln.
Diagnostik:
Klinisk diagnostik med hjälp av Centorkriterier samt positivt snabbtest för streptokocker.
Behandling:
Svåra och måttliga fall behandlas med antibiotika (penicillin), vid milda symtom kan man avstå från antibiotika.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus