Gå direkt till huvudinnehållet

Peritonsillär abscess

Senast reviderad:


Definition:
Abscessbildning runt tonsill, oftast en komplikation till akut tonsillit.
Förekomst:
Incidens cirka 35-40 fall per 100 000 personer och år.
Symtom:
Feber, hals- och sväljsmärta, öronsmärta, svårigheter att gapa och dregling.
Kliniska fynd:
Svårigheter att gapa, grötig röst. Den peritonsillära vävnaden är injicerad och ödematös. Tonsillen och uvula är förskjuten mot den friska sidan.
Diagnostik:
Typiska symtom och kliniska fynd.
Behandling:
Punktion eller insicion. Penicillin, eventuellt med tillägg av metronidazol. Täta kontroller.
 1. Klug TE. Peritonsillar abscess: clinical aspects of microbiology, risk factors, and the association with parapharyngeal abscess. Dan Med J 2017; 64(3): pii:B5333. pmid:28260599 PubMed  
 2. Socialstyrelsens statistikdatabas för öppen vård. Hämtad 2017-04-10. www.socialstyrelsen.se  
 3. Galioto NJ. Peritonsillar abscess. Am Fam Physician 2017; 95(8): 501-6. PMID:28409615. PubMed  
 4. Khayr W, Taepke J. Management of peritonsillar abscess: needle aspiration versus incision and drainage versus tonsillectomy. Am J Ther 2005; 12: 344-50. PubMed  
 5. Klug TE, Henriksen J-J, Fuursted K et al. Significant pathogens in peritonsillar abscesses. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011; 30: 619-27. PubMed  
 6. Ehlers Klug T, Rusan M, Fuursted K, Ovesen T. Fusobacterium necrophorum: most prevalent pathogen in peritonsillar abscess in Denmark. Clin Infect Dis. 2009 Nov 15;49(10):1467-72. doi: 10.1086/644616. PMID: 19842975 PubMed  
 7. Repanos C, Mukherjee P, Alwahab Y. Role of microbiological studies in management of peritonsillar abscess. J Laryngol Otol. 2009 Aug. 123(8):877-9. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Kristensen LH, Jensen A, Prag J. Fusobacterium necrophorum: fra tonsillitis til Lemierres syndrom. Ugeskr Læger 2009; 171: 987-90. Ugeskrift for Læger  
 9. Herzon FS, Martin AD. Medical and surgical treatment of peritonsillar, retropharyngeal, and parapharyngeal abscesses. Curr Infect Dis Rep 2006; 8: 196-202. PubMed  
 10. Albertz N, Nazar G. Peritonsillar abscess: treatment with immediate tonsillectomy - 10 years of experience. Acta Otolaryngol. 2012;132(10):1102–1107. PMID: 22708633. PubMed  
 11. Steyer TE. Peritonsillar abscess: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2002; 65: 93-6. American Family Physician  
 12. Secko M, Sivitz A. Think ultrasound first for peritonsillar swelling. Am J Emerg Med. 2015 Apr;33(4):569-72. PubMed  
 13. Powell J, Wilson JA. An evidence-based review of peritonsillar abscess. Clin Otolaryngol. 2012;37(2):136–145. PMID: 22321140. PubMed  
 14. Ozbek C, Aygenc E, Unsal E, Ozdem C. Peritonsillar abscess: a comparison of outpatient IM clindamycin and inpatient IV ampicillin/sulbactam following needle aspiration. Ear Nose Throat J 2005; 84: 366-8. PubMed  
 15. Hardman JC, McCulloch NA, Nankivell P. Do corticosteroids improve outcomes in peritonsillar abscess? Laryngoscope. 2015 Mar;125(3):537-8. doi: 10.1002/lary.24936. onlinelibrary.wiley.com  
 16. Hur K, Zhou S, Kysh L. Adjunct steroids in the treatment of peritonsillar abscess: A systematic review. Laryngoscope 2018; 128(1): 72-77. pmid:28561258 PubMed  
 17. Chang BA, Thamboo A, Burton MJ, Diamond C, Nunez DA. Needle aspiration versus incision and drainage for the treatment of peritonsillar abscess. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006287 pmid: 28009937 PubMed  
 18. Johnson RF, Stewart MG, Wright CG. An evidence-based review of the treatment of peritonsillar abscess. Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 128: 332-43. PubMed  
 19. Hedenmark J, Holm K, Moberger F, et al. Lemierres syndrom – en påminnelse om »den glömda sjukdomen«. Läkartidningen. 2018:115:EWPE. www.lakartidningen.se  
 20. Wahab D, Bichard J, Shah A, Mann B. Just a sore throat? Uncommon causes of significant respiratory disease. BMJ Case Rep. 2013:bcr2013008739. PMID: 23632177 PubMed  
 21. Wang YP, Wang MC, Lin HC, Chou P. The impact of prior tonsillitis and treatment modality on the recurrence of peritonsillar abscess: a nationwide cohort study. PLoS One. 2014. 9(10):e109887.
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL