Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer i orofarynx

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Cancersjukdom i orofarynx, oftast skivepitelcancer, ibland HPV-positiv.
Förekomst:
År 2016 insjuknade 429 personer i orofarynxcancer i Sverige och incidensen ökar.
Symtom:
Ensidiga obehag från halsen, känsla av att något sitter i halsen, sväljningsbesvär och smärta, ibland med utstrålning till örat. Symtomen är ofta diffusa under lång tid. Lymfkörtelförstoring på halsen är ibland det enda symtomet. 
Kliniska fynd:
Asymmetri eller ulceration i tonsill- eller tungbasregionen. Blödningar och blodtillblandad saliv kan förekomma. Lymfkörtelförstoring kan förekomma, vanligen i käkvinklar, ibland bilateralt. Se även standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer .
Diagnostik:
Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
Behandling:
Strålbehandling, även operation och cytostatika kan ges.
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet