Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer i orofarynx

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancersjukdom i orofarynx, oftast skivepitelcancer, ibland HPV-positiv.
Förekomst:
År 2016 insjuknade 429 personer i orofarynxcancer i Sverige och incidensen ökar.
Symtom:
Ensidiga obehag från halsen, känsla av att något sitter i halsen, sväljningsbesvär och smärta, ibland med utstrålning till örat. Symtomen är ofta diffusa under lång tid. Lymfkörtelförstoring på halsen är ibland det enda symtomet. 
Kliniska fynd:
Asymmetri eller ulceration i tonsill- eller tungbasregionen. Blödningar och blodtillblandad saliv kan förekomma. Lymfkörtelförstoring kan förekomma, vanligen i käkvinklar, ibland bilateralt. Se även standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer .
Diagnostik:
Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
Behandling:
Strålbehandling, även operation och cytostatika kan ges.
  1. Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer. RCC. Hämtad 2021-07-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Shah, S. UpToDate. Overview of the diagnosis and staging of head and neck cancer. Last updated: Jun 28, 2021 www.uptodate.com  
  3. Specht LK, Kirkegaard J. Hoved-hals-cancer. Ugeskr Læger 2002; 164: nr. 23.
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet