Gå direkt till huvudinnehållet

Herpangina

Senast reviderad:


Definition:
Akut febril halsinfektion orsakad av enterovirus.
Förekomst:
Vanligast hos barn <10 år. Förekommer ofta på sommaren eller hösten. 
Symtom:
Trötthet, smärta i mun/svalg, feber och sväljbesvär. 
Kliniska fynd:
Slemhinneförändringar, hyperemi och 1–2 mm stora papler som i loppet av ett dygn utvecklar sig till vesikler. Vesiklerna går sönder och lämnar gulvita sår som ofta är 2–4 mm i diameter.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Sjukdomen går ofta över utan specifik behandling inom 5–7 dagar. Symtomlindring.
  1. Yu H, Li XW, Liu QB, et al. Diagnosis and treatment of herpangina: Chinese expert consensus published online ahead of print, 2019 Jul 25. World J Pediatr. 2019;10.1007/s12519-019-00277-9. PMID:31347021. PubMed  
  2. Repass GL, Palmer WC, Stancampiano FF. Hand, foot, and mouth disease: identifying and managing an acute viral syndrome. Cleve Clin J Med. 2014;81(9):537–543. PMID:25183845. PubMed  
  3. Corsino CB, Linklater DR. Herpangina. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–.2019 Dec 27. PMID:29939569. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus