Gå direkt till huvudinnehållet

Faryngit

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Infektion i svalgslemhinnan, vanligen förorsakat av virus.
Förekomst:
En av de vanligaste orsakerna till läkarkontakt.
Symtom:
Torr, kliande känsla i nässvalget, halsont och ibland sväljningssmärtor. Ingen eller lätt feber. Oväsentligt nedsatt allmäntillstånd.
Kliniska fynd:
Svalgslemhinnan är till en början hyperemisk (rodnad) och lite torr, senare ses ökad sekretion. Regionala cervikala lymfkörtlar kan vara förstorade och ömma på båda sidor.
Diagnostik:
Eventuellt snabbtest för streptokocker om man bedömer att ett positivt test skulle leda till behandling (3 av 4 positiva Centorkriterier, se Streptokockinfektion i halsen ).
Behandling:
Över 90 % är symtomfria efter en vecka utan behandling. Vid hållpunkter för bakteriell infektion kan det vara aktuellt med antibiotika.
  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet