Gå direkt till huvudinnehållet

Faryngit

Senast reviderad:


Definition:
Infektion i svalgslemhinnan, vanligen förorsakat av virus.
Förekomst:
En av de vanligaste orsakerna till läkarkontakt.
Symtom:
Torr, kliande känsla i nässvalget, halsont och ibland sväljningssmärtor. Ingen eller lätt feber. Oväsentligt nedsatt allmäntillstånd.
Kliniska fynd:
Svalgslemhinnan är till en början hyperemisk (rodnad) och lite torr, senare ses ökad sekretion. Regionala cervikala lymfkörtlar kan vara förstorade och ömma på båda sidor.
Diagnostik:
Eventuellt snabbtest för streptokocker om man bedömer att ett positivt test skulle leda till behandling (3 av 4 positiva Centorkriterier, se Streptokockinfektion i halsen ).
Behandling:
Över 90 % är symtomfria efter en vecka utan behandling. Vid hållpunkter för bakteriell infektion kan det vara aktuellt med antibiotika.
  1. Vincent MT, Celestin N, Hussain AN. Pharyngitis. Am Fam Physician 2004; 69: 1465-70. PubMed  
  2. Perkins A. An approach to diagnosing the acute sore throat. Am Fam Physician 1997;55:131-8,141-2.
  3. Gerber MA. Diagnosis of group A streptococcal pharyngitis. Pediatr Ann 1998;27:269-73. PubMed  
  4. Middleton DB. Pharyngitis. Prim Care 1996;23: 719-39. PubMed  
  5. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, 4: CD000023. Cochrane (DOI)  
  6. Sharland M, Kendall H, Yeates D, et al. Antibiotic prescribing in general practice and hospital admissions for peritonsillar abscess, mastoiditis, and rheumatic fever in children: time trend analysis. BMJ 2006; 331: 328-9. British Medical Journal  
  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet