Gå direkt till huvudinnehållet

Faryngit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i svalgslemhinnan, vanligen förorsakat av virus.
Förekomst:
Mycket vanligt.
Symtom:
Torr, kliande känsla i nässvalget, halsont och ibland sväljsmärtor. Ingen eller lätt feber. Endast lite sjukdomskänsla.
Kliniska fynd:
Svalgslemhinnan är till en början hyperemisk (rodnad) och lite torr, senare ses ökad sekretion. Regionala cervikala lymfkörtlar kan vara förstorade och ömma på båda sidor.
Diagnostik:
Eventuellt snabbtest för streptokocker om man bedömer att ett positivt test skulle leda till behandling (3 av 4 positiva Centorkriterier, se Streptokockinfektion i halsen ).
Behandling:
Över 90 % är symtomfria efter en vecka utan behandling. Vid hållpunkter för bakteriell infektion kan det vara aktuellt med antibiotika.
  1. Sykes EA, Wu V, Beyea MM, Simpson MTW, Beyea JA. Pharyngitis: Approach to diagnosis and treatment. Can Fam Physician. 2020;66(4):251-257. PubMed  
  2. Little P, Hobbs FD, Moore M, et al.; PRISM Investigators. Clinical score and rapid antigen detection test to guide antibiotic use for sore throats: randomised controlled trial of PRISM (primary care streptococcal management). BMJ. 2013;347:f5806. PubMed  
  3. Donowitz JR. Acute pharyngitis. BMJ Best Practice, last updated March 2018. bestpractice.bmj.com  
  4. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for treatment of sore throat in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Dec 9;12(12):CD000023. doi: 10.1002/14651858.CD000023.pub5. PMID: 34881426 PubMed  
  5. Vincent MT, Celestin N, Hussain AN. Pharyngitis. Am Fam Physician 2004; 69: 1465-70. PubMed  
  6. Kenealy T. Acute Infective Sore Throat. Clinical Evidence Handbook. Am Fam Physician, 2015 May 15;91(10):689-690. www.aafp.org  
  7. Sharland M, Kendall H, Yeates D, et al. Antibiotic prescribing in general practice and hospital admissions for peritonsillar abscess, mastoiditis, and rheumatic fever in children: time trend analysis. BMJ 2006; 331: 328-9. British Medical Journal  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet