Gå direkt till huvudinnehållet

Spottkörtelcancer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancer i spottkörtel, vanligast i parotiskörtel.
Förekomst:
Det diagnostiseras cirka 100 nya fall av spottkörtelcancer årligen i Sverige, medianålder vid diagnos är 65 år.
Symtom:
Ofta oöm knuta eller svullnad i spottkörtel. Pareser, parestesier och/eller smärta i ansiktet eller tungan vid inväxt i kranialnerver.
Kliniska fynd:
Det kan vara svårt att skilja maligna spottkörteltumörer från benigna vid klinisk undersökning. Knuta i spottkörtel med nervpåverkan talar för malign tumör. Se även standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer .
Diagnostik:
Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
Behandling:
I första hand kirurgisk behandling, eventuellt även strålbehandling. Cytostatika kan ges i palliativt syfte.
  1. Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer. RCC. Hämtad 2021-07-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Laurie SA, Brockstein BE, Brizel DM et al. Salivary gland tumors: Epidemiology, diagnosis, evaluation, and staging. UpToDate. Last updated Jan 30, 2018: cited Jun 12, 2019 www.uptodate.com  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet