Sömnapnésyndrom

 • Definition:Obstruktiv sömnapné förknippat med symtom, framför allt dagtrötthet.
 • Förekomst:Förekomst av obstruktivt sömnapné syndrom uppskattas till 6 % bland män och 4 % bland kvinnor, ökad förekomst med stigande ålder och övervikt. Hos barn 1–2 %.
 • Symtom: Onormal andning under sömn med snarkningar och andningsuppehåll. Medför frekventa uppvakningar, nattlig hypoxi och dagtrötthet
 • Kliniska fynd: Ofta förekommer övervikt, kort och kraftig hals, högt blodtryck och eventuellt obstruktiva förändringar i svalget.
 • Diagnostik: Polysomnografi/nattlig andningsregistrering.
 • Behandling: Viktminskning. CPAP är i de flesta fall av allvarlig sömnapné den bästa behandlingen. Apnéskena eller i sällsynta fall kirurgi med vidgning av luftvägar kan vara alternativ. 

Basfakta

Definition

 • Sömnapné:
  • Definieras som ett uppehåll i inspirationen på minst tio sekunder
  • Vid fem eller fler sådana uppehåll i timmen (apné-hypopné-index) kan det röra sig om sömnapnésyndrom1-2
  • I svåra fall kan index överstiga 1002
 • Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS), också kallat obstruktivt sömnapné-hypopnésyndrom (OSAHS):
  • Kännetecknas av onormal andning under sömn med ökad ansträngning för att övervinna obstruktion. Medför upprepade uppvaknanden, fragmenterad nattsömn och nattlig hypoxi3-4
  • Tillståndet är förknippat med sömnighet under dagen, nedsatt uppmärksamhet och nedsatt kognitiva funktioner, samt minskad livskvalitet5
 • Central sömnapné:2
  • Upphört luftflöde på grund av upphörda andningsrörelser
  • Indikerar en störning (primär eller sekundär) i andningsregleringen snarare än obstruktion.
  • Uppträder särskilt vid hjärtsvikt
 • Vissa personer med sömnapné har Pickwicksyndromet, som omfattar adipositas, hypersomni och cyanos.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.