Gå direkt till huvudinnehållet

Sömnapnésyndrom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) definieras som obstruktiv sömnapné (OSA) förknippat med symtom, framförallt dagtrötthet.
Förekomst:
Prevalens av OSAS uppskattas till 14 % bland vuxna män och 5 % bland vuxna kvinnor. Hos barn 1–4 %.
Symtom:
Onormal andning under sömn med snarkningar och andningsuppehåll. Medför frekventa uppvakningar, nattlig hypoxi och dagtrötthet
Kliniska fynd:
Ofta förekommer övervikt, kort och kraftig hals, högt blodtryck och eventuellt obstruktiva förändringar i svalget.
Diagnostik:
Polysomnografi eller nattlig andningsregistrering.
Behandling:
Behandlingsalternativ är PAP-behandling (positivt andningstryck), apnébettskena, övre luftvägskirurgi, positionsbehandling och överviktsbehandling.
 1. Riktlinjer för utredning av misstänkt sömnapné hos vuxna. SESAR, Svenska Sömnapnéregistret. Hämtad 2022-11-28 sesar.registercentrum.se  
 2. Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S, Kuhlmann DC, Mehra R, Ramar K, Harrod CG. Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2017 Mar 15;13(3):479-504. doi: 10.5664/jcsm.6506. PMID: 28162150 PubMed  
 3. Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso och sjukvård. SKR. Hämtad 2022-11-28 d2flujgsl7escs.cloudfront.net  
 4. SESAR – Svenska sömnapnéregistret. Årsrapport 2021 sesar.registercentrum.se  
 5. Bitners AC, Arens R. Evaluation and Management of Children with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Lung. 2020 Apr;198(2):257-270. doi: 10.1007/s00408-020-00342-5. Epub 2020 Mar 12. PMID: 32166426 PubMed  
 6. Sjölander I, Friberg D. ABC om Sömnrelaterad andningsstörning hos barn. Läkartidningen. 2021,118:20075. lakartidningen.se  
 7. Jordan AS, McSharry DG, Malhotra A. Adult obstructive sleep apnoea. Lancet. 2014 Feb 22;383(9918):736-47. PMID: 23910433. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Powell S, Kubba H, O'Brien C, Tremlett M. Pediatric obstructive sleep apnoea. Clinical review. BMJ 2010; 340: c1918. BMJ (DOI)  
 9. Riktlinjer CPAP vid sömnapné. Andningssviktregistret Swedevox. 2017 www.ucr.uu.se  
 10. Jennum P, Ibsen R, Kjellberg J. Morbidity and mortality in children with obstructive sleep apnoea: a controlled national study. Thorax. 2013 Jun 8. doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-202561. DOI  
 11. Obstruktiv sömnapné. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hämtad 2022-11-28 nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 12. Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM, et al, for the Kuopio Sleep Apnea Group. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: 320-7. PubMed  
 13. Peppard PE, Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J. Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disorder breathing. JAMA 2000; 284: 3015-21. PubMed  
 14. Campos-Rodriguez F, Martinez-Garcai MA, de la Cruz-Moron I, et al. Cardiovascular mortality in women with obstructive sleep apnea with or without continuous positive airway pressure treatment. Ann Intern Med 2012; 156: 115-22. PMID: 22250142 PubMed  
 15. Molnar MZ, Mucsi I, Novak M, et al. Association of incident obstructive sleep apnoea with outcomes in a large cohort of US veterans. Thorax. 2015. PMID: 26038534 PubMed  
 16. Tregear S, Reston J, Schoelles K, Phillips B. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2009 Dec 15;5(6):573-81. PMID: 20465027.
 17. den Herder C, Schmeck J, Appelboom DJK, de Vries N. Risks of general anaesthesia in people with obstructive sleep apnoea. BMJ 2004; 329: 955-9. PubMed  
 18. Peppard PE, Young T, Barnet JH, Palta M, Hagen EW, Hla KM. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol. 2013 May 1;177(9):1006-14. doi: 10.1093/aje/kws342. Epub 2013 Apr 14. PMID: 23589584 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet