Gå direkt till huvudinnehållet

Sömnapnésyndrom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Obstruktiv sömnapné förknippat med symtom, framför allt dagtrötthet.
Förekomst:
Förekomst av obstruktivt sömnapné syndrom uppskattas till 6 % bland män och 4 % bland kvinnor, ökad förekomst med stigande ålder och övervikt. Hos barn 1–2 %.
Symtom:
Onormal andning under sömn med snarkningar och andningsuppehåll. Medför frekventa uppvakningar, nattlig hypoxi och dagtrötthet
Kliniska fynd:
Ofta förekommer övervikt, kort och kraftig hals, högt blodtryck och eventuellt obstruktiva förändringar i svalget.
Diagnostik:
Polysomnografi/nattlig andningsregistrering.
Behandling:
Viktminskning. CPAP är i de flesta fall av allvarlig sömnapné den bästa behandlingen. Apnéskena eller i sällsynta fall kirurgi med vidgning av luftvägar kan vara alternativ. 
 1. Flemons WW. Obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2002; 347: 498-504. PubMed  
 2. Riktlinjer CPAP vid sömnapné. Andningssviktregistret Swedevox. 2017 www.ucr.uu.se  
 3. Semelka M, Wilson J, Floyd R. Diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea in adults. Am Fam Physician 2016; 94: 355-60. pmid: 27583421 PubMed  
 4. Jennum PJ, Tønnesen P, Rasmussen N, Nørregaard O. Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser. Definition, forekomst, patofysiologi og konsekvenser. Ugeskr Læger 2005; 167: 2380-5. PubMed  
 5. Hensley M. Sleep apnoea (obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome). Clin Evid 2002; 7: 1566-78. PubMed  
 6. Franklin KA, Lindberg E. Obstructive sleep apnea is a common disorder in the population— a review on the epidemiology of sleep apnea. J Thorac Dis. 2015 Aug; 7(8): 1311–1322. PMID: 26380759 PubMed  
 7. Young T, Peppard PE, Gottlieb DJ. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 1217-39. PubMed  
 8. Powell S, Kubba H, O'Brien C, Tremlett M. Pediatric obstructive sleep apnoea. Clinical review. BMJ 2010; 340: c1918. BMJ (DOI)  
 9. Rosen CL, Larkin EK, Kirchner L, Emancipator JL, Bivins SF, Surovec SA, et al. Prevalence and risk factors for sleep disordered breathing in 8 to 11 year old children: association with race and prematurity. J Pediatrics 2003; 142: 383-9. PubMed  
 10. Jordan AS, McSharry DG, Malhotra A. Adult obstructive sleep apnoea. Lancet. 2014 Feb 22;383(9918):736-47. PMID: 23910433. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Dematteis M, Pepin J-L, Jeanmart M, Deschaux C, Labarre-Vila A, Levy P. Charcot-Marie-Tooth disease and sleep apnoea syndrome: a family study. Lancet 2001|; 357: 267-72. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Mezzanotte WS, Tangel DJ, White DP. Influence of sleep onset on upper-airway muscle activity in apnea patients versus normal controls. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153: 1880-7. PubMed  
 13. Khoo MCK, Kronauer RE, Strohl KP, Slutsky AS. Factors influencing periodic breathing in humans: a general model. J Appl Physiol 1982; 53: 644-59. PubMed  
 14. Peppard PE, Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J. Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disorder breathing. JAMA 2000; 284: 3015-21. PubMed  
 15. Sjölander I, Friberg D. ABC om Sömnrelaterad andningsstörning hos barn. Läkartidningen. 2021,118:20075. lakartidningen.se  
 16. Kotagal S. Childhood obstructive sleep apnoea. BMJ 2005; 330: 978-9. PubMed  
 17. Jennum P, Ibsen R, Kjellberg J. Morbidity and mortality in children with obstructive sleep apnoea: a controlled national study. Thorax. 2013 Jun 8. doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-202561. DOI  
 18. Holland Gjørup P, Hedner J. Hypertension og obstruktiv søvnapnø. Ugeskr Læger 2009; 171: 2091. Ugeskrift for Læger  
 19. O'Brien LM, Mervis CB, Holbrook CR, Bruner JL, Klaus CJ, Rutherford J, et al. Neurobehavioral implications of habitual snoring in children. Pediatrics 2004; 114: 44-9. Pediatrics  
 20. Sjölander I, Friberg D. ABC om Sömnrelaterad andningsstörning hos barn. Lakartidningen.se 2021-01-13 lakartidningen.se  
 21. Bratton DJ, Gaisl T, Wons AM, et al. CPAP vs Mandibular Advancement Devices and Blood Pressure in Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-analysis. . JAMA 2015; 314(21): 2280-93. PMID: 26624827 PubMed  
 22. Sömnapné – Läkemedel är ett bra alternativ till operation. SBU 2007 www.sbu.se  
 23. Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM, et al, for the Kuopio Sleep Apnea Group. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: 320-7. PubMed  
 24. Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH, et al. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes. Arch Intern Med 2009; 169: 1619-26. PubMed  
 25. Smith I, Lasserson T, Wright J. Drug treatments for obstructive sleep apnoea (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002 Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 26. Mason M, Cates CJ, Smith I. Effects of opioid, hypnotic and sedating medications on sleep-disordered breathing in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2015; 7: CD011090. doi:10.1002/14651858.CD011090.pub2 DOI  
 27. Chapman JL, Kempler L, Chang CL, et al. Modafinil improves daytime sleepiness in patients with mild to moderate obstructive sleep apnoea not using standard treatments: a randomised placebo-controlled crossover trial. Thorax 2013. pmid:24287166 PubMed  
 28. Brouilette RT, Manoukian JJ, Ducharme FM, Oudjhane K, Earle LG, Ladan S, et al. Efficacy of fluticasone nasal spray for pediatric obstructive sleep apnea. J Pediatr 2001; 138: 838-4. PubMed  
 29. Goldbart AD, Greenberg-Dotan S, Tal A. Montelukast for children with obstructive sleep apnea: A double-blind, placebo-controlled study. Pediatrics 2012; 130: 575-80. Pediatrics  
 30. Wright J, White J. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 31. Tregear S, Reston J, Schoelles K, Phillips B. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2009 Dec 15;5(6):573-81. PMID: 20465027.
 32. Engleman HM, Kingshott RN, Wraith PK, et al. Randomized placebo-controlled crossover trial of continous positive airway pressure for mild sleep apnea/hypopnea syndrome. Am J Respir Crit are Med. 1999; 159:461-7 PubMed  
 33. Marshall NS, Barnes M, Travier N, et al. Continuous positive airway pressure reduces daytime sleepiness in mild to moderate obstructive sleep apnoea: a meta-analysis. Thorax 2006; 61: 430-4. PubMed  
 34. McArdle N, Devereux G, Heidarnejad H, Engleman HM, Mackay TW, Douglas NJ. Long-term use of CPAP therapy for sleep apnea/hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 1108-14. PubMed  
 35. SBU.Övertrycksandning (PAP) vid sömnapné hos vuxna. Hämtad 2018-10-25 www.sbu.se  
 36. Yu J, Zhou Z, McEvoy RD, et al. Association of Positive Airway Pressure With Cardiovascular Events and Death in Adults With Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017; 318: 156.66. pmid:28697252 PubMed  
 37. Douglas NJ, Engleman HM. Effects of CPAP on vigilance and related functions in patients with the sleep apnea/hypopnea syndrome. Sleep 2000; 23 (suppl 4): S147-9.
 38. Engleman HM, Martin SE, Kingshott RN et al. Randomised placebo controlled trial of daytime function after continuous positive airway pressure (CPAP) therapy for the sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax 1998; 53: 341-5. PubMed  
 39. Simantirakis EN, Schiza SE, Chrysostomakis SI, et al. Atrial overdrive pacing for the obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. N Engl J Med 2005; 353: 2568-77. New England Journal of Medicine  
 40. Giles TL, Lasserson TJ, Smith BJ, White J, Wright J, Cates CJ. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. The Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 1, 2006. The Cochrane Library  
 41. Fava C, Dorigoni S, Dalle Vedove F, et al. Effect of CPAP on blood pressure in patients with OSA/hypopnea: A systematic review and meta-analysis. Chest 2014;145:762-71. PMID: 24077181 PubMed  
 42. Dudenbostel T, Calhoun DA. Resistant hypertension, obstructive sleep. Journal of Human Hypertension 2012; 26: 281-7 PubMed  
 43. Marin JM, Agusti A, Villar I, et al. Association between treated and untreated obstructive sleep apnea and risk of hypertension. JAMA 2012; 307: 2169-76. Journal of the American Medical Association  
 44. Gottlieb DJ, Punjabi NM, Mehra R, et al. CPAP versus oxygen in obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2014 Jun 12;370(24):2276-85 PubMed  
 45. Schwarz EI, Schlatzer C, Rossi VA, et al. Effect of CPAP Withdrawal on BP in OSA: Data from Three Randomized Controlled Trials. Chest. 2016; 150: 1202-10. PMID: 27452767 PubMed  
 46. Weaver TE, Mancini C, Maislin G, et al. Continuous positive airway pressure treatment of sleepy patients with milder obstructive sleep apnea: Results of the CPAP apnea trial north american program (CATNAP) randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 677-83.
 47. Marti S, Sampol G, Munoz X et al. Mortality in severe sleep apnoea/hypopnoea syndrome patients: impact of treatment. Eur Respir J 2002; 20: 1511-8. PubMed  
 48. He J, Kryger MH, Zorick FJ et al. Mortality and apnea index in obstructive sleep apnea. Experience in 385 male patients. Chest 1988; 94: 9-14. PubMed  
 49. George CF. Reduction in motor vehicle collisions following treatment of sleep apnoea with nasal CPAP. Thorax 2001; 56: 508-12. PubMed  
 50. Findley L, Smith C, Hooper J et al. Treatment with nasal CPAP decreases automobile accidents in patients with sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 857-9. PubMed  
 51. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AGN. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet 2005; 365: 1046-53. PubMed  
 52. Povitz M, Bolo CE, Heitman SJ, et al. Effect of treatment of obstructive sleep apnea on depressive symptoms: systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2014; 11. doi: 10.1371/journal.pmed.1001762 DOI  
 53. Drager LF, Brunoni AR, Jenner R, et al. Effects of CPAP on body weight in patients with obstructive sleep apnoea: a meta-analysis of randomised trials. Thorax. 2015 Mar;70(3):258-64. PMID: 24918372 PubMed  
 54. Rotenberg BW, Vicini C, Pang EB, et al. Reconsidering first-line treatment for obstructive sleep apnea: a systematic review of the literature. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Apr 6;45:23. pmid: 27048606. PubMed  
 55. Franklin KA, Rehnqvist N, Axelsson S. Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling. Läkartidningen. 2007 Oct 3-9;104(40):2878-8. www.lakartidningen.se  
 56. Lee CH, Hsu WC, Chang WH et al. Polysomnographic findings after adenotonsillectomy for obstructive sleep apnoea in obese and non-obese children: a systematic review and meta-analysis. Clin Otolaryngol. 2016 Oct;41(5):498-510. PMID: 26436726 PubMed  
 57. Marcus CL, Moore RH, Rosen CL et al. A randomized trial of adenotonsillectomy for childhood sleep apnea. N Engl J Med. 2013 Jun 20. PMID: 23692173 PubMed  
 58. Garetz SL, Mitchell RB, Parker PD. Quality of life and obstructive sleep apnea symptoms after pediatric adenotonsillectomy. Pediatrics 2015; 135: e477-86. PMID: 25601979 PubMed  
 59. den Herder C, Schmeck J, Appelboom DJK, de Vries N. Risks of general anaesthesia in people with obstructive sleep apnoea. BMJ 2004; 329: 955-9. PubMed  
 60. Campos-Rodriguez F, Martinez-Garcai MA, de la Cruz-Moron I, et al. Cardiovascular mortality in women with obstructive sleep apnea with or without continuous positive airway pressure treatment. Ann Intern Med 2012; 156: 115-22. PMID: 22250142 PubMed  
 61. Molnar MZ, Mucsi I, Novak M, et al. Association of incident obstructive sleep apnoea with outcomes in a large cohort of US veterans. Thorax. 2015. PMID: 26038534 PubMed  
 62. Bradley TD, Floras JS. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular consequences. Lancet 2009; 373: 82-93. PubMed  
 63. Ferrier K, Campbell A, Yee B, et al. Sleep-disordered breathing occurs frequently in stable outpatients with congestive heart failure. Chest 2005; 128: 2116-22. PubMed  
 64. Javaheri S. Sleep disorders in systolic heart failure: a prospective study of 100 male patients. The final report. Int J Cardiol 2006; 106: 21-8. PubMed  
 65. McEvoy RD, Antic NA, Heeley E, et al. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. N Engl J Med 2016 Aug 28. PMID: 27571048. PubMed  
 66. Lindberg E, Gislason T. Epidemiology of sleep-related obstructive breathing. Sleep Med Reviews 2000; 4: 411-33. PubMed  
 67. Redline S. Morbidity, mortality and public health burden of sleep apnea. In: McNicholas WT, Phillipson EA, eds. Breathing disorders in sleep. London:: WB Saunders. 2002; 222-35.
 68. Collop NA, Anderson WM, Boehlecke B et al. Clinical guidelines for the use of unattended portable monitors in the diagnosis of obstructive sleep apnea in adult patients. Portable Monitoring Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2007;3(7):737. PMID: 18198809 PubMed  
 69. El Shayeb M, Topfer LA, Stafinski T et al. Diagnostic accuracy of level 3 portable sleep tests versus level 1 polysomnography for sleep-disordered breathing: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2014 Jan;186(1):E25-51. PMID: 24218531 PubMed  
 70. Qaseem A, Dallas P, Owens DK et al. Diagnosis of obstructive sleep apnea in adults: a clinical practice guideline from theAmerican College of Physicians. Ann Intern Med. 2014;161(3):210. PMID: 25089864 PubMed  
 71. Series F, Marc I, Cormier Y, La Forge J. Utility of nocturnal home oximetry for case finding in patients with suspected sleep apnea hypopnea syndrome. Ann Intern Med 1993; 119: 449-53. PubMed  
 72. Polysomnography Task Force, American Sleep Disorders Association Standards of Practice Committee. Practice parameters for the indications for polysomnography and related procedures. Sleep 1997; 20: 406-22. PubMed  
 73. Serra-Torres S, Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM, et al. . Effectiveness of mandibular advancement appliances in treating obstructive sleep apnea syndrome: A systematic review. Laryngoscope. Feb;126(2); Feb;126(2): 507-14. pmid:26228493 PubMed  
 74. Zaghi S, Holty JE, Certal V, et al. Maxillomandibular Advancement for Treatment of Obstructive Sleep Apnea: A Meta-analysis.. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016; 142(1): 58-66. pmid:26606321 PubMed  
 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet